Oferte locuri de munca top

Cum se puncteaza criteriile suplimentare pentru contractele de drumuri judetene

A fost detaliată modalitatea de punctare a criteriilor suplimentare pentru investiții din patru domenii. Noile grile de evaluare vizează drumurile județene, precum și investiții în domeniile turism și patrimoniu, regenerare urbană și mobilitate urbană.

Astfel, pentru domeniul Drumuri județene, vor fi oferite următoarele punctaje:

Criteriul Proprietarea

* 10 puncte dacă solicitantul a anexat la fișa de proiect toate documentele necesare cerute de lege pentru dovedirea regimului juridic al bunului imobil din punct de vedere al dreptului de proprietate/administrare/ folosință

* 5 puncte dacă regimului juridic al bunului imobil din punct de vedere al dreptului de proprietate /administrare/ folosință este în curs de definitivare – Solicitantul nu are clarificat regimul juridic al bunului imobil la data depunerii fișei de proiect

Criteriul Maturitarea proiectului

* 10 puncte dacă solicitantul are documentația tehnico-economică faza PT elaborată și solicită finanțare pentru actualizarea acesteia

* 8 puncte dacă solicitantul are documentația tehnico-economică faza SF/DALI elaborată și solicită finanțare pentru elaborare PT

* 6 puncte dacă solicitantul are documentația tehnico-economica faza SF/DALI elaborată și solicită finanțare pentru actualizarea acesteia

* 4 puncte dacă solicitantul nu are documentația tehnico-economică elaborată

Criteriul Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte proiecte

* 10 puncte dacă proiectul este complementar cu unul sau mai multe proiecte contractate/implementate sau aflate în curs de implementare

* 5 puncte dacă proiectul este complementar cu una sau mai multe idei de proiecte

Criteriul Rezonabilitatea costurilor

* 10 puncte dacă este justificată rezonabilitiatea costurilor cu documente suport

* 5 puncte dacă nu există documente suport

Termenul limită până la care pot fi depuse fișe de proiecte de investiție este 7 septembrie 2020, ora 16.00.

Până la termenul limită de depunere, ADR Sud-Vest va asigura ajutor potențialilor beneficiari pentru completarea și transmiterea documentațiilor aferente.

 

Descărcați aici Grilele suport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Doua faze de dezvoltare a unui amplu ansamblu din Bucuresti, autorizate

Proiect de peste 16 mii mp spatii de depozitare

Viitor centru comercial in provincie, cu 7 mii mp sc

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »