Oferte locuri de munca top

Cum se va face actualizarea pretului contractelor pentru infrastructura de transport

Measurement

Va putea fi actualizat prețul contractelor în cazul anumitor proiecte ce sunt finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Mai multe clarificări au fost aduse de către Ministerul Transporturilor, printr-o nouă instrucțiune (găsiți documentul atașat la finalul articolul).

Aceasta se referă la Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, ce cuprinde elemente legate de actualizarea prețului contractelor de achiziție publică / sectorială ca urmare a prelungirii duratei de derulare a procedurii de atribuire în mod neprevăzut peste perioada preconizată.

Metodologia de actualizare a prețului contractului ca urmare a prelungirii perioadei de aplicare a procedurii de atribuire va fi aplicată de beneficiarii proiectelor din domeniul transporturilor finanțate în cadrul POIM Anexele prioritate 1 și 2.

Aceasta dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

* a fost prelungită perioada de aplicare a procedurii de atribuire, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată inițial și din motive care exclud orice culpă a ofertantului / contractantului

* contractul de achiziție publică/sectorială a fost încheiat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, dar procedura de atribuire a respectivului contract a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006

* contractul nu prevede printr-o clauză contractuală activă actualizarea prețului generată de modificări ale prețurilor.

Mai exact, metodologia este aplicabilă în cazul proiectelor din Axa Prioritară 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului și Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient.

Metoda de aplicare a unei actualizări a prețului contratelor ca urmare a prelungirii duratei de derulare a procedurii de atribuire în mod neprevăzut se desfășoară în șase etape:

Etapa 1 – Beneficiarii vor verifica dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ cele trei criterii de elegibilitate

Etapa 2 – Analiza substanțialității modificării conform Capitolului 3 din Instrucțiune

Etapa 3 – Aplicarea modului de calcul (detaliat în art. 17 alin 2 al Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018)

Etapa 4 – Modificarea contractelor, realizată printr-un act adițional.

Etapa 5 – Beneficiarul va solicita contractanților din cadrul proiectelor vizate de Instrucțiune propunerile de amendare a contractelor conform metodei de calcul din Etapa 3.

Beneficiarul va analiza propunerile de amendare a contractelor transmise de către contractori și în zacul în care valoarea asumată a actualizărilor contractelor depășește valoarea contractului de finanțare, beneficiarul va elabora și obține aprobările în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 și HG 93/2016.

Etapa 6 – Sumele aferente ajustării pot fi eligibile în cadrul POIM doar dacă respectă prevederile HG 399/2015.

Determinarea eligibilității se realizează de Organismul Intermediar pentru Transport prin structurile sale de specialitate.

 

Descărcați aici Instrucțiunea nr. 6 / 2019

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

8 blocuri, in curs de autorizare in Capitala

Un cunoscut constructor vrea sa dezvolte un proiect mixt in nordul Bucurestiului

Galerie comerciala, cu circa 7 mii mp sc

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus
Translate »