Oferte locuri de munca top

Cum se vor organiza arhitectii

Înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România a intrat ieri în vigoare un nou regulament. Este vorba de Regulamentul-cadru nr. 1404/1/2018 (atasat). Acesta a fost aprobat de Conferința națională ordinară a OAR.

Potrivit noului Regulament, la nivelul județelor cu cel puțin 50 de arhitecți, precum și în municipiul București se vor înființa, prin liberă asociere, filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitecții domiciliați în raza teritorială a județului, respectiv a municipiului București.

Dacă într-un județ există un număr mai mic de 50 de arhitecți, se va putea înființa o filială teritorială prin libera asociere a arhitecților, arhitecților de interior și conductorilor arhitecți cu domiciliile în județe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.

Hotărârea de înființare a unei filiale teritoriale, în condițiile legii, aparține majorității arhitecților dintr-un județ sau a majorității arhitecților din fiecare județ, în cazul unui grup de județe limitrofe.

Filialele teritoriale se pot reorganiza în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament-cadru, în funcție de creșterea sau de reducerea numărului arhitecților dintr-un județ.

Filiala teritorială se desființează în cazul în care numărul membrilor acesteia este mai mic de 50 sau în cazul în care nici la a doua conferință teritorială nu se pot alege forurile de conducere și comisiile.

Dintre atribuțiile filialelor teritoriale ale Ordinului enumerăm câteva:

* protejează și promovează calitatea produsului de arhitectură și urbanism la nivel local;

*  urmăresc exercitarea competentă și calificată a profesiei de arhitect de către membrii lor, în respectul legii și al Codului deontologic al profesiei de arhitect;

*  reprezintă interesele membrilor lor în fața autorităților administrației publice locale și a celorlalte autorități organizate la nivel local;

*  constituie, organizează și gestionează baza de date, evidențele generale privind membrii, registrul stagiarilor, registrul sancțiunilor disciplinare aplicate propriilor membri, precum și tabloul teritorial al arhitecților membri;

* asigură, împreună cu Ordinul, formarea profesională continuă a membrilor, conform Programului național de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliul național al Ordinului;

* organizează activități și manifestări profesionale și culturale, precum și alte activități inițiate de membri.

Activitatea filialelor teritoriale ale Ordinului se finanțează din cotizații anuale ale membrilor filialei, taxe de înscriere și taxe de reluare a dreptului de semnătură, stabilite de Conferința națională a Ordinului, alte taxe stabilite de Consiliul național al Ordinului, din fonduri rezultate din manifestări culturale, științifice, economice și drepturi editoriale specifice pe care le desfășoară, precum și din donații, legate, sponsorizări sau alte surse, în condițiile Legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului.

Filialele teritoriale ale Ordinului colectează cotizațiile și taxele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului și aprobate de Conferința națională a Ordinului sau, după caz, de Consiliul național al Ordinului.

Filialele sunt obligate să vireze Ordinului o cotă-parte din cotizațiile anuale, din taxele de înscriere și din taxele de reluare a dreptului de semnătură achitate de membri.

 

Descărcați aici regulamentul:

 

 

 

 

Citiți și:

Stirile zilei

Proiect pentru reabilitarea a 20 km drum judetean

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus
Translate »