Oferte locuri de munca top

Cum va fi impusa plata taxelor catre Casa Sociala a Constructorilor

Pentru a mări numărul contribuitorilor la finanțarea Casei Sociale a Constructorilor va fi redus nivelul contributiilor și va fi impusă prin lege plata lor.

Înființată în 1998 sub forma unei organizaţii non-profit, Casa Socială a Constructorilor plătește pe timp de iarnă indemnizații salariaților din construcții care nu mai au activitate sezonieră.

Proiectul de lege a fost dezbătut pe articole ieri și urma să fie aprobat astăzi de plenul Camerei Deputaților. După aprobare va fi transmis spre promulgare către Președinție. Proiectul a fost inițiat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

Conform proiectului, instituţiile publice, emitente ale autorizaţiilor de construire, vor avea obligaţia să verifice respectarea obligațiilor de plată a contribuțiilor la CSC de către beneficiarii lucrărilor de construcţii-montaj, respectiv înscrierea în devizul general al lucrării a prevederilor referitoare la plata contribuţiilor.

Contribuţia se achită obligatoriu cel târziu până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţii montaj vor avea obligaţia să solicite beneficiarului lucrărilor de construcţii montaj şi agentului economic din sectorul de construcţii, anterior semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată, pe care o ataşează la procesul verbal.

Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără dovada plății contribuțiilor către Casa Socială a Constructorilor, este nul şi nu produce efecte.

 

Finanțarea Casei Sociale a Constructorilor se face din mai multe surse

În primul rând, salariații vor plăti o contribuţie lunară, reprezentând 0,7% din salariul de bază brut (nivel în scădere de la 1%). Aceste contribuţii se calculează, se reţin şi se virează de angajator, la data plăţii indemnizaţiilor.

În al doilea rând, firmele cu activitate de construcții și de producere a materialelor de construcţii vor plăti 1% din valoarea producției de construcții, realizată cu personalul propriu angajat și încasată de la beneficiar. Respectiv, 1% din valoarea producției marfă vândute și încasate aferentă locurilor de muncă protejate. (Procentul a fost diminuat de la 1,5%).

Contribuţia agenţilor economici din categoria microîntreprinderi este opţională.

Obligaţiile ce revin persoanelor juridice din sectorul de producere a materialelor de construcţii se restrâng exclusiv la activităţile executate în aer liber dacă agentul economic respectiv execută şi alte tipuri de activităţi.

În al treilea rând, beneficiarii vor vira direct în contul Casei Sociale a Constructorilor, 0,35% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, cu corespondent în devizul general al obiectivului de investiţii sau al lucrării de intervenţii,  în toate situaţiile în care se solicită autorizaţie de construire, indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate asupra construcţiei. Procentul a fost diminuat de la 0,5%.

Fac excepţie de la plata contribuţiilor prevăzute lucrările la construcţiile de locuinţe individuale personale.

 

Pe timp de iarnă, salariatii vor primi 80% din media salariilor de bază

Salariaţii cu contract individual de muncă din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii vor beneficia, pe perioada întreruperii activităţii, de o indemnizaţie reprezentând o sumă impozabilă al cărei cuantum lunar este egal cu 80% din media salariilor de bază brute avute în ultimele 3 luni.

Indemnizatia se acordă proporţional cu perioada de întrerupere a activităţii. Perioada de acordare a indemnizaţiei nu poate fi mai mare de 120 de zile calendaristice în intervalul cuprins între data de 1 noiembrie a anului de întrerupere a activităţii şi 31 martie a anului următor.

 

 

Citiți și:

Planuri pentru construirea unui ansamblu cu 1000 apartamente

Aproape 2 mil euro pentru borduri de granit si fantani arteziene

A fost aprobata reabilitarea, extinderea si dotarea unui spital judetean

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »