Oferte locuri de munca top

Cum va fi modificat TVA-ul pentru locuinte si terenuri

Urmează să fie modificate situațiile în care este aplicată taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea de locuințe și terenuri, precum și situațiile în care se aplică scutiri sau deduceri în aceste tipuri de tranzacții. Aceasta conform unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal.

Astfel, persoana fizică care vinde terenuri și construcții devine persoană impozabilă după a doua tranzacție (indiferent dacă cea de-a doua tranzacție este scutită sau taxabilă) și trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă valoarea cumulată a celor două tranzacții depășește plafonul de scutire, întrucât prima operațiune efectuată ar fi fost taxabilă.

De exemplu, dacă o persoană fizică vinde în luna ianuarie 2020 un teren construibil sau o construcţie nouă, în principiu, operaţiunea nu ar fi scutită de taxă indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică nu realizează şi alte operaţiuni pentru care ar deveni persoană impozabilă în cursul anului 2020, această operaţiune este considerată ocazională şi persoana fizică nu datorează TVA pentru respectiva livrare.

Dacă în acelaşi an, în luna martie, aceeaşi persoană fizică livrează un teren sau o construcţie, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită, respectiva persoană va deveni persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacţie.

Dacă valoarea cumulată a celor două tranzacții depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, persoana fizică are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data depăşirii plafonului, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

De asemenea, o altă prevedere va fi modificată pentru a nu crea confuzie pentru regimul TVA aplicabil livrării unui teren.

Astfel, pentru toate livrările prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, se aplică aceeași cotă de TVA pentru livrarea clădirilor/locuințelor și pentru terenul pe care acestea sunt construite, respectiv cota redusă de 5%.

Totodată, vor fi eliminate condițiile referitoare la limitarea suprafeței de teren pe care este construită locuința și a numărului de locuințe care pot fi achiziționate cu cota redusă de TVA de 5%.

În acest sens, noua versiune a normelor va include următoarele prevederi:

* prin locuinţă se înţelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;

* anexele gospodăreşti nu se iau în calculul suprafeţei utile a locuinţei de 120 mp;

* valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă;

* Suprafaţa utilă a locuinţei trebuie să fie înscrisă în documentaţia cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile legii.

* Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor aplica cota de 5%, inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite toate condiţiile impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

În situaţia în care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, la livrarea bunului imobil se efectuează regularizările prevăzute la art. 291 alin. (4) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%.

 

 

 

 

 

Citiți și:

Prima faza a unui amplu ansamblu rezidential din Capitala, in autorizare

Doua noi blocuri vor fi construite intr-un ansamblu rezidential din tara

Peste 20 mil euro pentru o noua cladire de spital

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »