Oferte locuri de munca top

Cum va fi reglementata profesia de agent imobiliar

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea lucra ca agent imobiliar pe piața din România urmează să fie stabilite prin lege. Mai mulți deputați propun această reglementare întrucât, în ultimii ani, pe piața imobiliară și-au desfășurat activitatea persoane care nu au cunoștințe elementare de drept civil, care nu cunosc procedurile de înregistrare a unui imobil în Cartea Funciară sau chiar au interdicții legale de a desfășura acte de comerț.

Propunerea legislativă este înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Condiții pentru agentul imobiliar persoană fizică

Agentul imobiliar, persoană fizică, va trebui să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu violență, infracțiuni contra patrimoniului public ori privat sau infracțiuni de fals. De asemenea, acesta va trebui să promoveze examenul de dobândire a calității de agent imobiliar.

Dobândirea calității de agent imobiliar

Dobândirea calității de agent imobiliar se va face pe baza unui examen, organizat de Agenția Națională pentru Calificări, după absolvirea cursului de specialitate.

Cursul de specializare are o durată de minimum șase luni de formare profesională, dintre care minimum trei luni de practică.

La examen se poate prezenta persoana care îndeplinește următoarele condiții:

* a absolvit cursul de pregătire pentru agenți imobiliari

* nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu violență, infracțiuni contra patrimoniului sau pentru infracțiuni de fals.

Agenții imobiliari au obligația de a efectua pe parcursul activității lor cursuri de specializare, în vederea reatestării periodice.

Reatestarea agenților imobiliari se va face o dată la 2 ani, pe baza unei verificări în domeniu.

Condiții pentru agentul imobiliar societate comercială

Agentul imobiliar, societate comercială, va trebui să aibă ca principal obiect de activitate intermedierile imobiliare. Totodată, cel puțin unul dintre administratori va trebui să aibă calitatea de agent imobiliar.

Registrul Național Electronic al Agenților Imobiliari

Activitatea de intermediere a actelor juridice ce au ca obiect imobile va putea fi desfășurată numai de agenții imobiliari care sunt înscriși în Registrul Național Electronic al Agenților Imobiliari – RENAl, organizat și actualizat de Ministerul Justiției.

În acest registru vor fi înscriși toți membri, persoane fizice, precum și societățile comerciale de profil, grupați în funcție de criteriul teritorial.

 

Descărcați aici Propunerea legislativă

 

 

 

 

Citiți și:

Noua hala, intr-un parc industrial din provincie

Spatii multifunctionale, in pregatire pe un teren de aproape 9 mii mp

Blocuri cu 7 niveluri, in curs de autorizare

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »