Oferte locuri de munca top

Cum vor deveni impartiali membrii Comisiei Monumentelor Istorice

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice a fost modificat printr-un nou ordin de ministru intrat în vigoare ieri prin publicare în Monitorul Oficial.

In principal, regulamentul urmărește să asigure confidențialitatea și imparțialitatea membrilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și ai comisiilor zonale, ai Biroului și ale secțiunilor de specialitate. Aceșia au obligația ca, în termen de o lună, să semneze o declarație în acest sens.

Componența Comisiei, a secțiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei și a comisiilor zonale va fi publicată pe paginile de internet ale Ministerului și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.

La solicitarea Comisiei, a secțiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei și a comisiilor zonale, precum și a secretariatelor acestora, proiectanții elaboratori ai documentațiilor participă la ședințe, pentru a-și susține proiectele supuse analizei. Analiza documentațiilor respective poate fi amânată, de către președinte, la propunerea oricărui membru al comisiei sau a secretarului acesteia, dacă proiectanții elaboratori ai documentațiilor nu participă la ședință.

Noul regulament mai stabilește că dintre membrii Comisiei, precum și ai secțiunilor Comisiei, propuși de către Minister, un procent de cel puțin 30% trebuie să dețină calitatea de specialist sau expert atestat în domeniul monumentelor istorice.

Comisiile zonale sunt compuse fiecare dintr-un număr de 11 membri, iar președinții acestora sunt membri ai Comisiei.

Din componența comisiilor zonale fac parte arhitecții-șefi ai județelor, respectiv arhitectul-șef al municipiului București, precum și personalități sau specialiști și experți atestați în domeniu. Din componența comisiilor zonale vor face parte cel puțin un arhitect, un arheolog și un inginer constructor.

Dintre membrii comisiilor zonale, un procent de cel puțin 30% trebuie să dețină calitatea de specialist sau expert atestat în domeniul monumentelor istorice.

Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile și la votul privind acele documentații supuse analizării și avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceștia, soții ori soțiile sau rudele de gradul I, precum și în cazul în care ar avea relații cu caracter patrimonial cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentații.

Nu pot participa la dezbaterile Comisiei, ale secțiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale și la vot persoanele care au contribuit direct sau indirect ori prin soț sau soție ori prin rude de gradul I la pregătirea/elaborarea/verificarea documentației supuse analizei, precum și persoanele fizice sau juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentații.

Persoanele interesate pot participa, în limita locurilor disponibile, la ședințele Comisiei, ale secțiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale, în care se analizează, dezbat sau votează proiecte care se finanțează din fonduri publice, cu condiția să depună o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul comisiei respective, în care se vor preciza datele personale de identificare, depusă cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea ședinței. Persoanele care asistă la ședința respectivă nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor și să înregistreze, pe orice tip de suport fizic, ședința.

Se interzice participarea sau asistarea la ședințele comisiilor a persoanelor care tulbură desfășurarea ședințelor. Respectivele persoane vor părăsi sala de ședință la solicitarea președintelui sau a secretarului Comisiei.

Un rezumat al propunerilor Comisiei/Biroului Comisiei/secțiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, după caz, se publică, prin grija secretariatelor acestora, pe pagina de internet a ministerului sau a serviciului public deconcentrat în cel mult cinci zile lucrătoare, de la data ședinței, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

 

 

Citiți și:

Nou proiect cu apartamente de lux, in Bucuresti

Cum construiesc blocuri dezvoltatorii mici, fara credite bancare

Constructia a inca 400 de apartamente va incepe in nordul Bucurestiului

Un drumar dezvolta si proiecte rezidentiale

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »