Oferte locuri de munca top

Cum vor fi atestati expertii ce elaboreaza studii de mediu

Urmează să fie stabilit modul de atestate a experților ce vor elabora studii de mediu, printre care rapoarte de mediu, rapoarte privind impactul asupra mediului sau a bilanţului de mediu. Condițiile de elaborare a acestora au fost înaintate printr-un proiect de Ordin, aflat în dezbatere publică.

Astfel, numai persoanele fizice și juridice care au obținut un certificat de atestare vor putea realiza următoarele studii: raportul de mediu, raportul privind impactul asupra mediului, bilanţul de mediu, raportul de amplasament, raportul privind situatia de referinta, raportul de Securitate şi studiul de evaluare adecvată.

Experții care vor fi atestați de către Comisia de atestare trebuie să fie calificați și competenți, pentru a elabora studii de un nivel ridicat în ceea ce privește calitatea, iar informațiile furnizate de către inițiatorul proiectului să fie complete în procedura de reglementare.

În acest sens, titularul planului/programului/strategiei/proiectului/activității se asigură că studiile de mediu sunt întocmite de experţi a căror competenţă este recunoscută conform legislaţiei specifice în vigoare.

De asemenea, proiectul de ordin conține prevederi tranzitorii care au drept scop asigurarea continuării activității de elaborare de studii de mediu de către persoanele fizice și juridice care sunt înscrise în Registrul național și ale căror certificate au expirat începând cu luna mai 2019  și vor continua să își piarda valabilitatea până la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Obținerea certificatului de atestare

Pentru a obține certificatul de atestare, solicitanții au obligaţia de a depune la sediul asociatiei sau electronic, următoarele documente:

Persoanele fizice vor depune:

* cerere de atestare,

* curriculum vitae care cuprinde informaţii privind pregătirea, experienţa relevantă pentru domeniile de expertiza solicitate,

* lista studiilor de mediu elaborate sau lucrate în colaborare, din care să rezulte experiența corespunzătoare domeniului pentru care se solicită atestarea;

* copii ale actelor de studii și titlurilor ştiinţifice, dupa caz;

* asociațiile profesionale în care este înscrisă persoana fizică, dacă este cazul;

* dovada pregătirii profesionale continue în domeniu (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.).

Persoanele juridice vor depune:

* cerere de atestare

* curriculum vitae care cuprinde informaţii privind pregătirea, experienţa relevantă pentru  domeniile de atestare solicitate, pentru fiecare membru al echipei de specialisti angajati din cadrul persoanei juridice;

* lista studiilor de mediu realizate in domeniile pentru care se solicita atestarea;

* copii de pe contractele individuale de munca pe durata nedeterminata ale angajatilor atestati, tinand seama de prevederile art. 6 alin(1), lit c);

* asociațiile profesionale în care este înscrisa persoana juridica, dupa caz;

* documente doveditoare ale pregatirii profesionale continue în domeniu, ale personalului angajat declarat (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.).

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

Citiți și:

Trei blocuri cu 11 etaje au obtinut autorizatia de construire

5 ha de teren vor fi deblocate pentru o artera rutiera si spatii de locuinte

Birouri si spatii de depozitare, cu aproape 4 mii mp scd

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

 

 

 

Sus
Translate »