Oferte locuri de munca top

Cum vor fi modificate, din nou, normele pentru autorizarea constructiilor

Vor fi, din nou, modificate normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Aceasta, după ce în luna ianuarie a acestui an au intrat în vigoare alte schimbări pentru aceleași norme.

În prezent, noua formă a Normelor se află în dezbatere publică.

Simplificarea procedurii de autorizare

Simplificarea procedurii de autorizare în raport cu interesul și protecția solicitantului se va realiza:

* prin obținerea avizelor/acordurilor prin Comisia de Acord Unic sau direct de la emitenții acestora,

* prin simplificarea conținutului documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții prin preluarea din conținutul – cadru al documentației tehnice D. T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

* prin asigurarea formei adecvate a formularelor și conținutului acestora, corespunzător exigențelor specifice procedurii de autorizare și de execuție a lucrărilor de construcții.

Emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire

Gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare se va realiza prin:

  1. a) verificarea operativă a documentelor depuse, și, respectiv, a documentațiilor depuse, privind respectarea structurii și conținutului-cadru, în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii
  2. b) analiza documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum și stabilirea cerințelor și condițiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții pe baza planurilor de amenajare a teritoriului sau documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii
  3. c) analiza documentației depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în vederea verificării îndeplinirii prin documentația tehnică – D.T. a cerințelor urbanistice precizate prin certificatul de urbanism, precum procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), regimul de înălțime maxim (Rh max), retragerile față de limitele terenului, asigurarea numărului minim de locuri de parcare, asigurarea suprafețelor minime de spații verzi, a condițiilor cuprinse în avizele și acordurile, precum și în punctul de vedere sau, după caz, actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, obținute de solicitant și semnarea și verificarea lor de către specialiști potrivit legii
  4. d) redactarea și prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare
  5. e) fundamentarea tehnică, întocmirea și prezentarea spre semnare a altor documente specifice finalizării procesului de autorizare execuție a lucrărilor de construcții.

Autorizarea executării lucrărilor de construcții

Odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizațiile de construire/desființare va fi autorizată și executarea organizării lucrărilor de bază (organizare de șantier).

În funcție de specificul investiției autorizate sau al amplasamentului pe care se execută organizarea lucrărilor de șantier, vor fi emise autorizații de construire distincte pentru autorizarea executării organizării lucrărilor anterior /odată cu/ulterior executării lucrării de bază.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

 

 

 

 

Citiți și:

Ansamblu cu 480 de apartamente, in autorizare, in Bucuresti

Viitoare spatii industriale, cu aproape 7 mii mp sc

Proiect rezidential aprobat, intr-o zona unde vor fi hectare intregi cu locuinte

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »