Oferte locuri de munca top
ARENA Constructiilor

Demersuri pentru construirea fazei a treia a gazoductului BRUA

Terenuri în suprafață de aproximativ 38 de hectare urmează să fie scoase temporar din circuitul agricol pe durata de valabilitate a autorizației de construire a celei de a treia etapă a proiectului BRUA (listă anexată mai jos).

Conform legislației în vigoare, acest lucru este posibil și fără a fi necesară obținerea acordului deținătorului terenului.

A treia fază a proiectului presupune extinderea Sistemului Naţional de Transport prin realizarea conductei de transport de gaze naturale de la punctul de preluare gaze Marea Neagră – zona localitatea Vadu la conducta Tranzit 1 – zona localității Grădina. Acesta este un proiect de interes european și presupune preluarea gazelor de la ţărmul Mării Negre. Conform proiectului de hotărâre pentru aprobarea listei cu terenuri scoase din uz, obiectivul va contribui semnificativ la securitatea energetică a României, în principal prin asigurarea accesului la sursele suplimentare de gaze din zona Mării Negre.

Una dintre prioritățile Strategiei Europa 2020 o reprezintă creșterea sustenabilă prin promovarea unei economii cu o utilizare eficientă a resurselor, modernizarea și extinderea infrastructurii energetice a Europei și interconectarea rețelelor, realizarea rutelor alternative de aprovizionare sau de transport

Initiatorul proiectului de interes comun, S.N.T.G.N. “Transgaz”-S.A. Mediaș nu a depus cerere de finantare, proiectul fiind finanțat din fonduri proprii și/sau surse atrase.

Proiectul, în integralitatea sa, presupune construirea unui conducte de transport gaze naturale cu diametrul DN500 și presiune de proiectare 55 bar, în lungime de 24,37 km, de la terminalul de gaze prevăzut a fi amplasat în zona localității Vadu, până la cuplarea în conducta existentă de transport gaze internațional Tranzit 1.

Guvernanții afirmă că în prezent, infrastructurilor de gaze din regiune le lipsesc interconectivitatea și flexibilitatea adecvate, cu un impact negativ semnificativ asupra piețelor gazelor din Bulgaria, România, Ungaria și Austria, ceea ce determină un preț mai ridicat al gazelor și vulnerabilitate în ceea ce priveşte siguranța aprovizionării. În plus, unele din aceste țări depind încă, într-o măsură relativ mare, de gazele furnizate de Federația Rusă.

Proiectul Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona  loc. Vadu) – la conducta Tranzit 1 (zona loc. Grădina) va asigura capacităti de transport gaze de 1,00 mld. mc/an.

Proiectul cuprinde grupuri de robinete de secționare DN 500, instalaţii de godevilare și sistem de transmitere la distanță a parametrilor staţiei. Instalatiile proiectate vor asigura vehicularea gazelor spre conducta Tranzit I.

De-a lungul traseului conductei Vadu – Tranzit I se amplasează două stații de robinete de secționare proiectate, în zona cuplării subtraversării CF 804 Medgidia – Tulcea. Conducta va fi deservită de o gară de lansare godevil prevăzută a se amplasa la terminalul BSOG și de o gară de primire godevil situată la cuplarea în conducta Tranzit I.

Lucrările de construcție a conductei DN 500 Vadu – Tranzit I se vor desfășura pe teritoriul următoarelor unități administrativ-teritoriale: Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina din Județul Constanța.

Până în acest moment au fost emise certificatele de urbanism de către Primaria Comunei Grădina și Consiliul Județean Constanța. De asemenea, au fost obținute acordul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța și autorizația de construire emisă de Ministerul Energiei.

Lista terenurilor agricole situate în extravilan nu include categoriile de terenuri care nu presupun scoaterea temporară din circuitul agricol. Astfel, suprafețele de terenuri din fondul forestier național afectate de construcția Fazei 1 a proiectului vor face obiectul unui proiect de act normativ. De asemenea, oficialii mai menționează că nu sunt incluse terenuri intravilane, căi ferate, drumuri, ape cadastrale, canale de desecare, torente.

Descărcați aici lista:

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

 

 

 

 

 

Sus
Translate »