Oferte locuri de munca top

Despre Expertiza tehnica judiciara intr-un litigiu de constructii

Av. drd. Eugen SÂRBU, Partener Oglindă și Asociați

De ce trebuie să țină seama un avocat atunci când redactează obiectivele expertizei?

Pentru a fi pregătit să redacteze obiective de expertiză utile, care să dovedească afirmațiile părții pe care o reprezintă, un avocat specializat în dreptul construcțiilor trebuie să parcurgă o serie de pași.

În primul rând, trebuie evaluate aspectele tehnice încă de la momentul redactării cererii de chemare în judecată sau a întâmpinării.

În al doilea rând, după ce primește în scris punctul de vedere al părții adverse asupra aspectelor tehnice deja comunicate instanței, avocatul, împreună cu echipa tehnică a clientului, trebuie să aprofundeze noțiunile tehnice specifice speței.

Parcurgând anterior aceste etape, la momentul redactării obiectivelor de expertiză avocatul va fi capabil să pună întrebări bine țintite, care să ducă la evaluarea tehnică a acelor fapte într-adevăr relevante pentru dovedirea pretențiilor și argumentelor invocate în cauză.

O tehnică pe care o dezavuez categoric este cea a formulării de obiective generale, de tipul, ”cine are dreptate în acest proces”. Obiectivele de expertiză ar trebui să fie clare, să direcționeze expertul către probleme și probe punctuale și să fie subsumate cadrului juridic și faptic trasat prin actele de procedură depuse în faza scrisă a procesului.

  1. Cum reacționează un avocat specializat în dreptul construcțiilor la propunerea de obiective de expertiză formulate de partea adversă?

Trebuie să reacționeze prompt și decisiv atunci când sunt formulate obiective de expertiza in afara cadrului juridic conturat până la acel moment. Adică trebuie să obiecteze, cu argumente juridice și tehnice solide, față de obiective care aduc in prim plan argumente/apărări ce nu au fost niciodată prezentate in cererea de chemare judecată sau în întâmpinare, deoarece prin astfel de strategii neloiale se poate deturna cursul dosarului, lipsind astfel una dintre părți de posibilitatea de a își spune opinia pe aceste probleme juridice înainte de încuviințarea unei expertize. În același timp, prin astfel de strategii, una dintre părți va fi lipsită de posibilitatea de a formula, la rândul sau, obiective de expertiza care sa combată aceste noi apărări.

  1. Ce are în vedere judecătorul atunci când încuviințează o expertiză tehnică într-un litigiu de dreptul construcțiilor?

O atenție deosebita trebuie sa o manifeste inclusiv instanța de judecata la momentul încuviințării obiectivelor de expertiză. Adică să se asigure că expertul va răspunde la toate aspectele tehnice de care depinde hotărârea pe care urmează să o pronunțe în dosar. E posibil ca părțile să aibă o conduită neloiala și să formuleze întrebări în afara problemelor tehnice relevante pentru hotărâre, pentru a evite o expertiza nefavorabilă. În această situație, judecătorul se va trezi la sfârșitul procesului că are în față o expertiză foarte profund și clar redactată de un expert credibil, dar care nu îi servește la nimic, pentru că tratează probleme irelevante pentru soluția care trebuie dată in respectivul litigiu. Astfel, judecătorul trebuie să uzeze de dreptul său de a formula obiective de expertiza și de a adresa întrebări expertului, pentru ca soluția pe care o va da să fie una corecta și solid argumentată din punct de vedere tehnic.

  1. Cum acționează un expert care își dorește să efectueze o expertiză tehnică temeinică și credibilă?

Să nu se limiteze doar la documentele deja depuse de părți si sa solicite părților  explicații, documente probatorii și orice fel de informații consideră că ii sunt necesare pentru a evalua problemele tehnice din speță și a redacta un raport care să ajute instanța în aflarea adevărului in cauză.

Să emită concluzii clare, fundamentate, dar în același timp formulate într-un limbaj accesibil pentru instanță și pentru părți, care să poată fi înțelese și disecate ulterior în cadrul dezbaterilor.

Orice analiză pe care o face să fie fundamentată pe probe, să prezinte clar raționamentul și concluzia expertului. Daca opinia sa nu este fundamentata de înscrisuri, cercetare la fata locului, analiza profundă a unei metodologii clar explicate, atunci expertul respectiv nu are nicio credibilitate, iar opinia sa nu va fi luata in considerare de instanță.

  1. Care este rolul avocatului specializat în dreptul construcțiilor pe parcursul efectuării unei expertize tehnice judiciare?

Pe parcursul efectuării expertizei, avocatul, trebuie să aibă o colaborare strânsă cu personalul tehnic al clientului pentru ca punctul de vedere al părții, de obicei comunicat in scris expertului, să fie cât mai obiectiv, mai clar și mai profund fundamentat, cu trimitere la probele de la dosar, astfel încât acest punct de vedere să servească drept o îndrumare obiectivă pentru expert și nu să îngreuneze misiunea expertului, prin prezentarea de situații/probe tehnice aflate în afara misiunii cu care expertul a fost învestit. Este frecventă în practică tendința staff-ului tehnic al clientului de a pune accent supraabundent pe evenimente care au creat frustrări, conflicte sau emoții puternice pentru aceștia, iar din nevoia de a le defula, să prezinte în cadrul expertizei argumente și probe prin care să se detensioneze emoțional, dar care totuși să fie lipsite de relevanță raportat la teza juridică probatorie pe care expertul o are de evaluat.

Prin urmare, rolul avocatului este de a îndruma staff-ul tehnic, astfel încât aceștia să prezinte acele probe și informații care chiar ajută expertul și care sunt valide pentru cercetarea empirică de care este nevoie în cauză.

  1. Care este rolul avocatului specializat în dreptul construcțiilor după ce o expertiză tehnică judiciară a fost întocmită și depusă la dosar de către expert?

După depunerea expertizei începe o etapă tehnico-juridică de disecare a rezultatelor expertizei în fața judecătorului.

Avocatul specializat în dreptul construcțiilor trebuie să-și utilizeze cunoștințele tehnico-juridice în redactarea concluziilor scrise pe probe și în analiza comparativă intre argumentele juridice expuse de părți și determinările tehnice expuse de expert pe aceste aspecte. Este obligația sa, dat fiind că are o specializare in dreptul construcțiilor, să acționeze ca un traducător între limbajul specializat tehnic al expertului și limbajul specializat juridic al instanței și să arate judecătorului cum se corelează cele două tipuri de argumente.

De asemenea, în etapa audierii expertului și în etapa dezbaterilor orale, este rolul său să explice judecătorului pe cale orală cum opiniile expertului influențează soluția pe care judecătorul va trebui să o pronunțe în cauză și cum aceste opinii tehnice ale expertului fundamentează sau infirmă pretențiile părților.

  1. In ce măsura depinde succesul unui client de rezultatul expertizei?

Probabil rezultatul expertizei influențează decizia judecătorului într-un procent aflat undeva între 40-70 %. Am dat un interval atât de larg pentru că nu există o rețetă de succes general valabilă.

Există mai multe variabile care duc, fie la creșterea, fie la diminuarea impactului pe care expertiza îl are asupra deciziei judecătorului.

Pe lângă parcurgerea corectă a tuturor pașilor prezentați mai sus și pe lângă exercitarea corectă a rolului pe care fiecare actor implicat îl are, mai sunt două aspecte, care tratate corect fac din expertiză principalul reper pe care judecătorul îl va lua în considerare: (i) expertul să rămână doar un evaluator tehnic și să nu se așeze în scaunul judecătorului, adică să nu facă judecăți de ordin juridic (de interpretare și aplicare a legii); (ii) expertiza să analizeze scenarii alternative, verificând din punct de vedere tehnic ipotezele prezentate de ambele părți, astfel încât judecătorul să aibă la dispoziție, în cuprinsul expertizei, fundamentarea tehnică necesară pentru a opta între versiunile părților și pentru a putea motiva temeinic, din punct de vedere tehnic, hotărârea pe care o va pronunța în dosar.

 

Sus
Translate »