Erdbewegung-Osteuropa

Digitalizare totala in doua saptamani pentru proiectele cu fonduri europene

În două săptămâni toate documentațiile proiectelor cu fonduri europene vor fi digitalizate. Acestea vor putea fi emise și primite doar în format digital, conform unei Ordonanțe de Urgență intrată în vigoare.

Astfel, autoritățile de management și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții vor fi obligați ca, numai prin intermediul sistemului informatic, să emită, să primească și să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarele achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum și a altor categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor SMIS2014+/MySMIS2014.

Prevederile sunt valabile pentru autoritățile, organismele și beneficiarii Programului operațional Infrastructură mare, Programului operațional Capital uman, Programului operațional Competitivitate, Programului operațional regional, Programului operațional Capacitate administrativă, Programului operațional Pescuit și afaceri maritime, Programului operațional Asistență tehnică, precum și Autoritatea de management și beneficiarii proiectelor cu finanțare din Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate.

Emiterea, transmiterea și prelucrarea documentelor în format letric va fi permisă numai pentru circuitul intern al acestora și numai pentru situațiile în care există obligativitatea legală a arhivării acestora în format letric.

De asemenea, autoritățile de management, organismele intermediare precum și beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare/ordine/decizii de finanțare vor utiliza semnătura electronică potrivit prevederilor legale în vigoare.

Contractele de finanțare/ordinele/deciziile de finanțare, actele adiționale aferente contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, cererile de rambursare, cererile de prefinanțare, cererile de plată, rapoartele de progres, dosarele achizițiilor publice, precum și orice alte documente emise și semnate cu semnătură electronică calificată vor fi asimilate înscrisurilor autentice.

Descărcați aici Ordonanța de urgență nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Preturi mai mari la caramida si ciment, dar apar si promotiile

Hale si cladire de birouri, pe mai mult de 5 mii mp

Centura rutiera, in pregatire

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus
Translate »