Oferte locuri de munca top

Din 25 iulie, zilierii trebuie inregistrati in Registru electronic

Începând cu data de 25 iulie, toate firmele care angajează zilieri vor trebui să îi înregistreze în Registrul electronic de evidență a zilierilor, după cum prevede un proiectul de ordin al ministrului muncii.

Pentru înființarea Registrului, firmele trebuie să obțină numele de utilizator și parola de la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială își au sediul.

Pentru aceasta trebuie să depună la sediul ITM competent sau, după caz, să transmită prin e-mail:

– o cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei,

– o împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului

-o copie după actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;

– o copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;

-o copie după actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică;

-o declarație pe proprie răspundere prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele se transmit prin e-mail

Ordinul Nr. 1140 al Ministrului Muncii se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I și va intră în vigoare la data de 25 iulie 2020.

Amintim că Registrul electronic de evidență a zilierilor a fost creat la sfârșitul anului trecut, în data de 20.12.2019, iar ordinul ministrului muncii care stabilește metodologia de întocmire și transmitere a registrului precum și înregistrările care se efectuează în acesta ar fi trebuit să fie emis în termen de 60 de zile de la acea dată.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »