Oferte locuri de munca top

Documente depuse online la ISC pentru finalizarea lucrarilor de constructii

Pentru înregistrarea documentelor necesare etapei de finalizare a lucrărilor de construcții trebuie transmise concomitent, în format PDF, mai multe documente, anunță Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

Mai exact, este vorba despre următoarele:

* Declarația privind valoarea reală a lucrărilor, eliberată de Primărie

* Formularele aflate pe site-ul I.S.C. la poz. 11, 13 si 14: Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor de construcții, Solicitare adeverință de confirmare a plății cotelor 0,1% și 0,5%, Solicitare de participare în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor.

* Copia Autorizatiei de Construire și a cotelor de 0,1% și 0,5% virate în contul I.S.C. la valoarea regularizată.

Pentru lucrările executate în București plata cotelor se face în contul:

RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804, Beneficiar plată: I.R.C. BUCUREŞTI – ILFOV

Cont virament: RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804

Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3, Cod fiscal : 16218150

Pentru lucrările executate în ILFOV plata cotelor se face în contul:

R038 TREZ 7035 0170 1X02 1542, Beneficiar plată: IJC ILFOV

Cont virament: R038 TREZ 7035 0170 1X02 1542

Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3, Cod fiscal: 28512027

ISC urmărește modul de aplicare a cadrului normativ și de reglementare în domeniile:

−  calităţii în construcţii;

−  disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului;

−  autorizării şi executării lucrărilor de construcţii;

−  supravegherii pieţei produselor pentru construcţii;

−  urmăririi comportării în timp şi recepţiei lucrărilor de construcţii;

−  autorizării diriginţilor de şantier şi a responsabililor tehnici cu execuţia;

−  autorizării laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;

−  implementării sistemului de management al calităţii construcţiilor;

−  soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme privind calitatea și siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire;

−  avizării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice.

 

 

 

Citiți și:

Centru comercial si locuinte colective, in aprobare in provincie

Cladire mixta cu 13 niveluri, in pregatire in provincie

Noi ansambluri rezidentiale, proiecte ale unor investitori locali

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »