Oferte locuri de munca top

Drumuri judetene din Brasov, reabilitate cu peste 15 mil euro

Două drumuri județene din Brașov, DJ 132 și DJ 108, urmează să fie reabilitate și modernizate. Contractele de execuție au fost semnate la o valoare totală de aproximativ 15,5 milioane de euro.

Reabilitare DJ 132 Rupea – limită județ Harghita

Județul Brașov, în calitate de beneficiar, reprezentat prin președintele CJ Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a semnat cu firma Viarom Construct SRL contractul de execuţie a lucrărilor incluse în proiectul „Reabilitare DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheasa – Jimbor – limită județ Harghita km 0+000 – 18+250”.

În termenul contractual de 18 luni, antreprenorul va reface structura rutieră a drumului interjudeţean DJ 132, pe o lungime de 18.161 km, care include: carosabil, acostamente, drumuri laterale, trotuare şi amenajare alveole pentru staţii de transport public.

De asemenea, constructorul va realiza lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, va reface rigolele carosabile şi de acostament, podeţele transversale, podeţele la drumurile laterale și podeţele de acces, va reabilita podurile sau le va reconstrui, dacă situația o impune.

În cadrul proiectului sunt incluse și lucrări pentru siguranţa circulaţiei prin parapete de protecţie, marcaje longitudinale, marcaje transversale, indicatoare şi stâlpi rutieri, benzi rezonatoare, precum și proiectarea şi execuţia devierii sau, după caz, a protejării reţelelor de utilităţi.

Durata perioadei de garanţie a lucrărilor, prevăzută în contract, este de trei ani. Urmează ca supervizorul lucrărilor, firma Venturo Investment SRL, să transmită către antreprenor ordinul administrativ de începere, cu notificarea datei de începere a lucrărilor.

În contract se precizează faptul că antreprenorul va începe execuţia cât mai curând posibil după această dată şi va continua lucrările cu promptitudine şi fără întârzieri.

Valoarea totală a contractului este de 58.605.269 de lei.

Finanțarea acestui proiect este asigurată cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a II-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Reabilitare DJ 108 Hărman-Sânpetru

Un alt contract încheiat este cel de achiziție publică a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Proiect Tehnic și Execuţie – Reabilitare DJ 108 Hărman-Sânpetru, km 0+000 – 4+380”, semnat cu Asocierea Valdek Impex SRL – Beta-Cops SRL.

Proiectul vizează reabilitarea drumului județean DJ 108, care asigură legătura directă între comunele Hărman și Sânpetru.

Vor fi realizate lucrări de amenajare a structurii rutiere pe o lungime de 4.391 km, de preluare și descărcare a apelor pluviale, de amenajare a drumurilor laterale și a podețelor, precum și lucrări pentru siguranța circulației.

Partea carosabilă asfaltată va avea lățimea de 6 m, cu acostamente laterale de câte 1 m. În cadrul proiectării, va fi analizată posibilitatea de amenajare a unor piste de biciclete de-a lungul acestui drum.

Durata efectivă de prestare și execuție a contractului este de 19 luni. Primele 3 luni sunt alocate proiectării, interval care nu cuprinde perioada între etapa de proiectare și cea de execuție, necesară pentru obținerea autorizației de contruire.

Lucrările propriu-zise vor trebui realizate în decurs de 16 luni, începând cu data primirii ordinului de începere.

Potrivit contractului, CJ Brașov va emite ordinul de începere a lucrărilor în maximum 15 zile de la data obținerii autorizației de construire, iar executantul are obligaţia de a le demara în termen maxim de 5 zile calendaristice de la primirea ordinului din partea achizitorului. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de cinci ani şi decurge de la data aprobării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală.

Valoarea totală a contractului este de 16.981.931 de lei. Defalcată, această sumă include:

* lucrările de execuție, inclusiv organizarea de șantier –  15.321.315 de lei;

* servicii de proiectare, inclusiv verificarea proiectului – 392.700 de lei;

* servicii  de asistență tehnică a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor – 77.916 de lei;

* cheltuieli pentru relocare sau protejare a rețelelor de utilităților – 1.190.000 de lei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »