Oferte locuri de munca top

Dupa PNDL, vom avea Programul Termoficare cu 3,5 mld euro

După ce statul a dirijat fonduri considerabile către primării prin PNDL, iată că acum pregătește un alt program de investiții locale cu fonduri de 3,5 miliarde euro – Programul Termoficare. Finanţarea se realizează din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, transferuri din bugetul Fondului pentru Mediu și din bugetele locale.

Pentru a stabili suma necesară investițiilor au fost intervievate 53 de autorităţi ale administraţiei publice locale, spun inițiatorii proiectului de OUG. Din acestea, 9 unităţi administrativ-teritoriale nu au solicitat fonduri, iar din centralizarea datelor transmise de 27 de unităţi administrativ-teritoriale, a rezultat un necesar de finanţare a investițiilor în sumă de 14,6 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 3,1 miliarde euro. Municipiul București a prezentat un necesar de 8,5 miliarde lei.

Prin Programul Termoficare sunt propuse să fie finanţate lucrări de investiţii pentru modernizarea/ extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică în:

* unitatea/unităţile de producţie a agentului termic;

* reţeaua de transport al agentului termic primar: apă fierbinte;

* punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;

* reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire.

De asemenea, dată fiind starea tehnică precară a centralelor de producere a energiei termice, inițiatorii propun extinderea finanţărilor acordate de la reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică la modernizarea și dezvoltarea celor existente şi înfiinţarea altora noi.

Programul Termoficare va fi realizat multianual, ca urmare a faptului că în prezent, ”Programul Termoficare 2006-2020 căldură și confort” este finanțat anual, fapt ce nu asigură finalizarea lucrărilor.

Beneficiarii Programului Termoficare sunt unităţi administrativ-teritoriale care deţin în proprietate sisteme de alimentare centralizată cu energie termică sau care sunt interesate să introducă la nivel local sisteme centralizate.

Fondurile prevăzut se vor utiliza de către  unităţile administrativ-teritoriale beneficiare pentru cofinanţarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

 1.  pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;
 2.  pentru amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;
 3.  pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități – care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției;
 4.  pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului;
 5.  pentru documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
 6.  pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;
 7.  pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
 8.  pentru proiectare: , efectuată cu respectarea anexei nr. 7 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, proiect tehnic şi detalii de execuţie;
 9.  pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii şi dirigenţie de şantier;
 10.  cheltuieli legate de investiția de bază – pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri; consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor; construcții speciale; instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției;
 11.  pentru achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;
 12.  cheltuieli legate de investiția de bază – pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;
 13.  pentru probe tehnologice şi teste;
 14.  taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;
 15.  pentru achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete, know-how și alte drepturi de utilizare similare.

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Proiectarea locuintelor, influentata de noi prevederi legale

Construirea unui hotel si a unui ansamblu rezidential, cu vedere la lac, incepe in aprilie

Vile de lux, cu lift interior, vor fi ridicate in nordul Capitalei

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

 

 

 

 

 

 

Sus
Translate »