Erdbewegung-Osteuropa

FDI: avans mai mare si cheltuieli eligibile modificate

Modul de acordare a granturilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții a fost modificat. În același timp, avansul ce poate fi accesat de beneficiar a fost majorat și o nouă categorie de cheltuieli este de acum finanțată prin Fond.

Noile modificări au intrat în vigoare de ieri, prin publicare în Monitorul Oficial.

Ce trebuie să știe beneficiarii

Beneficiarul grantului accesează finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, care poate include avans de 15% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitare.

De asemenea, de acum se numără printre categoriile de cheltuieli care se pot finanța din Fond inclusiv cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Acordarea granturilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile depun o solicitare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în care menționează următoarele:

* denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (3) din OUG nr. 114/2018;

* valoarea estimată a investiției, cu eșalonarea pe ani a acesteia;

* respectarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență;

* mențiune cu privire la solicitarea avansului de 15% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea;

* documentele justificative necesare fundamentării proiectului de investiții;

* în cazul unei solicitări pentru domeniul prioritar secundar, solicitantul va anexa la cererea de grant o declarație pe propria răspundere prin care își asumă faptul că a finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal.

Pentru obiectivele de dezvoltare și investiții, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să transmită următoarele documente sau acte justificative, după caz:

* pentru obiective de investiții noi: autorizații de construire sau, după caz, documentațiile tehnico-economice, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, aprobate în condițiile legii prin hotărâri ale consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din Fond, însoțite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;

* pentru obiectivele de investiții, finanțate din alte surse de finanțare și pentru care se solicită finanțare din Fond pentru componente nefinanțate și nerealizate până la momentul depunerii cererii: autorizația de construire valabilă și documente care să prezinte stadiul fizic realizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, precum și valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;

* pentru proiectele de dezvoltare referitoare la lucrări de întreținere și reparații curente: devizele de lucrări și memoriile tehnice necesare demarării execuției lucrărilor.

Totodată, printre categoriile de lucrări pentru proiectele de dezvoltare care cuprind investiții noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări, precum și lucrări de întreținere și reparații curente, sunt finanțate din Fond inclusiv lucrările pentru construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea infrastructurii de transport, respectiv aeroporturi.

 

 

Citiți și:

Blocuri cu pana la 14 niveluri, in autorizare in Bucuresti

Aparthotel, pe langa apartamente la vanzare

Ansamblu de peste 20.000 mp scd, in autorizare in Capitala

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »