Oferte locuri de munca top

Finantare din FDI ceruta numai in baza autorizatiei de construire

Condițiile prin care beneficiarii granturilor pot solicita finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții vor fi modificate.Totodată, o nouă categorie de lucrări a fost introdusă în lista lucrărilor finanțate din Fond. Acestea conform unui proiect de Ordin al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, aflat în dezbatere publică până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Astfel, solicitarea de finanțare din Fond va putea fi depusă în condiții mai puțin restrictive.

Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară vor putea fi eligibile dacă dețin doar autorizaţia de construire sau devizele de lucrări şi memoriile tehnice necesare demarării execuţiei lucrărilor.

Anterior, ar fi fost necesare și studiu de fezabilitate, documentațiile tehnco-economice, hotărâri ale consiliului local/județean/al Municipiului București, printre altele.

Totodată, și universitățile vor putea fi considerate eligibile dacă vor deține doar autorizația de construire, putând fi scutite să prezinte și celelalte documentații.

De asemenea, a fost adăugată o nouă categorie de investiții care pot fi finanțate din Fond, și anume lucrările de întreţinere şi reparaţii curente pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Pe lângă acestea, rămân elibile investiţiile noi şi extinderea/finalizarea investiţiilor existente, constând în construcţii, modernizări şi dotări.

Împreună cu aceste lucrări, și investiţii sau lucrările de întreţinere şi reparaţii curente pentru sediile administrative ale instituţiilor publice din mediul rural vor putea fi finanțate din Fond.

Ce aduce nou documentul este posibilitatea ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universităţile să poată să se adreseze CNSP, în scris, anterior depunerii solicitării de finanţare, în vederea verificării eligilibităţii. CNSP va verifica încadrarea în domeniile prioritare şi va comunica dacă proiectul poate fi finanţat din Fond.

Amintim faptul că valoarea totală a împrumuturilor care pot fi acordate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză este de 10 miliarde de euro, pe un interval de 20 de ani.

Categoriile de cheltuieli acceptate în cadrul împrumutului sunt:

*cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând proiectului;

*cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare;

*cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;

*cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin Fond sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Text în propunerea nouă

(1)Pentru unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară:

  1. a) să deţină autorizaţia de construire sau devizele de lucrări şi memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuţiei lucrărilor;

Text în propunerea precedentă

Beneficiarii granturilor pot solicita finanțare din Fond, în următoarele condiții:

(1) Pentru unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:

  1. a) să deţină autorizaţia de construire necesară demarării execuţiei proiectului, însoțită de documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/al municipiului București de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean/ al municipiului București de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuielile neeligibile care nu se finanţează din Fond, însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta, după caz.

 

Descărcați aici Normele metodologice de acordare a finanțărilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cladire de birouri cu 17 niveluri, in curs de aprobare

Viitor ansamblu imobiliar de anvergura, pe 10 ha

20 de cladiri si un bloc cu 10 etaje

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

 

Sus
Translate »