Oferte locuri de munca top

Firme excluse de la licitatiile publice

Proiectul de act normativ care prevedea completarea Legii achiziţiilor publice a fost promulgat, ieri, de preşedintele României. Potrivit prevederilor noii legi, nu mai pot participa la procedurile de achiziţie publică pe teritoriul României societăţile comerciale care au decis să aibă un acţionariat netransparent.

Astfel, conform actului normativ care completează Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, nu va mai putea participa la licitaţiile publice niciun operator economic, organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător, care nu face dovada identităţii beneficiarilor reali ai acestora.

Mai precis, actul normativ urmăreşte să reglementeze o nouă situaţie generatoare de conflict de interese, anume aceea în care ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul / subcontractantul propus / terţul susţinător este organizat ca societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător, precum şi reglementarea, pe cale de consecinţă, a excluderii din procedura de atribuire a oricărui operator economic astfel organizat şi care nu face dovada identităţii deţinătorilor acţiunilor respective.

„În vederea respectării principiilor transparenţei şi tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligaţia de a comunica datele de identificare a deţinătorilor / beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant / candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător”, este stipulat în noua lege.

Prin urmare, potrivit prevederilor actului normativ, reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaraţie pe propria răspundere cu privire la deţinătorii / beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător.

Sunt considerate situaţii care pot genera un conflict de interese, cazurile în care cei menţionaţi anterior nu respectă aceste prevederi.

În noua lege se mai prevede că „autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător şi care nu face dovada identităţii deţinătorilor / beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător”.

Iniţiat în anul 2017, acest proiect legislativ a primit un an mai târziu aviz negativ de la Comisia pentru industrii şi servicii şi de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La finalul anului 2018 a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor şi apoi nu s-a mai întâmplat nimic.

Abia la sfâşitul lunii iunie a acestui an, proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor. Pe 6 iulie a fost trimis la preşedintele României pentru promulgare.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

 

Sus
Translate »