Oferte locuri de munca top

Fiscul scoate la vanzare o cladire si mai multe terenuri, din Capitala

O clădire și terenul aferent acesteia, împreună cu șapte terenuri intravilane, situate în partea de vest a Bucureștiului, vor putea fi achiziționate în următoarea perioadă. Acestea provind din executarea silită a unor persoane juridice.

ANAF va organiza o licitație săptămâna viitoare, pe data de 22 mai 2019, ora 11.30, în localitatea București, str Dimitrie Gerota nr.13, unde vor fi oferite spre vânzare următoare bunuri imobile:

* clădire/părți de cladire/ansamblu de clădiri- imobil C30 clădire P și partial 2 etaje hală fizică în suprafaţă de 6.850 mp şi teren intravilan aferent în suprafaţă de 7523 mp, situate în localitatea București, B-dul Timișoara nr.8A, sector 6

Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 22.793.000 lei din care valoare de piață teren este de 17.527.000 lei (exclusiv TVA).

* teren intravilan în suprafaţă de 7530 mp, situat în localitatea București, B-dul Timișoara nr.8, sector 6 – Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 317.543.000 lei (exclusiv TVA).

* teren intravilan în suprafaţă de 2446 mp, fără construcții, situat în localitatea București, B-dul Timișoara nr.8, sector 6 – Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 35.808.000 lei (exclusiv TVA).

* teren intravilan în suprafaţă de 2216 mp, fără construcții, situat în localitatea București, B-dul Timișoara nr.8A, sector 6 – Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 35.262.000 lei (exclusiv TVA).

* teren intravilan în suprafaţă de 2524 mp, fără construcții, situat în localitatea București, B-dul Timișoara nr. 8A, sector 6 – Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 35.993.000 lei (exclusiv TVA).

* teren intravilan în suprafaţă de 4738 mp, fără construcții, situat în localitatea București, B-dul Timișoara nr.8A, sector 6 – Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 311.145.000 lei (exclusiv TVA)

* teren intravilan în suprafaţă de 2164 mp, fără construcții, situat în localitatea București, B-dul Timișoara nr.8A, sector 6 -Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 35.139.000 lei (exclusiv TVA)

* teren intravilan în suprafaţă de 10375 mp, fără construcții, situat în localitatea București, B-dul Timișoara nr.8A, sector 6 – Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 23.939.000lei (exclusiv TVA

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

 

 

 

Citiți și:

Proiect rezidential, in curs de aprobare

Mare centru comercial din apropierea Capitalei

Hala de depozitare si cladire de birouri, in pregatire

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus
Translate »