BERGERAT

Fondurile PNDL neutilizate ar putea fi realocate

Creditele de angajament rămase neutilizate în cadrul PNDL II ar putea fi realocate  către alți beneficiari. Proiectul de lege care prevede această posibilitate a fost analizat de comisiile de specialitate din Camera Deputațilior. Acestea au hotărât să supună proiectul plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, în forma deja adoptată de Senat.

Prin proiectul de lege este prevăzut ca acele credite de angajament neutilizate după încheierea contractelor de finanțare să se repartizeze pentru beneficiarii eligibili din raza administrativ – teritorială a județului din care fac parte și acolo unde nu este posibil, să se instituie posibilitatea depunerii de noi solicitări de finanțare.

Oficialii Ministerului Dezvoltării au constatat că există județe unde au fost încheiate contracte de finanțare și unde nu mai există solicitări de finanțare care să corespundă criteriilor de selectare și prioritizare.

Prin măsurile instituite se vor acoperi situațiile excepționale apărute în implementarea PNDL etapa a II-a, când creditele de angajament aprobate prin legea bugetară anuală, repartizate anumitor județe, în urma analizei de specialitate, și rămase neutilizate nu mai pot fi alocate în condițiile de selectare și prioritizare stabilite inițial, generând astfel o implementare neunitară a Programului și disproporționată din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de utilități la nivel local.

Faptul că în anul 2017 primăriile județene nu au depus solicitări de finanțare care să atragă toate fondurile publice alocate județului prin Program, nu conduce la concluzia că la nivelul acelui județ nu este necesar să se implementeze un program cu sprijin de la bugetul de stat, în interesul cetățenilor, pentru dezvoltarea infrastructurii locale, consideră guvernanții.

Din analiza solicitărilor de finanțare depuse anul trecut, Ministerul Dezvoltării a constatat că sunt propuse pentru finanțare peste 13.000 de obiective de investiții, din toate domeniile finanțate prin PNDL, în valoare totală de aproximativ 66 miliarde lei.

În alocarea realizată, oficialii susțin că au fost respectate criteriile de selectare a obiectivelor de investiţii și s-a realizat repartizarea echilibrată a fondurilor de la bugetul de stat pe județe, destinate transferurilor pentru finanţarea obiectivelor din portofoliul unităţilor administrativ-teritoriale.

De asemenea, suma de 30 miliarde lei, alocată Etapei a II-a a PNDL, a fost repartizată tot conform criteriilor de selectare.

 

 

Citiți și:

Un proiect de peste 400 mil lei, scos la licitatie

Un dezvoltator industrial vrea sa construiasca minim 140.000 mp in 2019

Unda verde pentru reabilitarea unui drum judetean

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »