Oferte locuri de munca top

Functionari publici pentru PNRR, angajati pe repede inainte

Vor fi stabilite termene mai scurte pentru ocuparea posturile aferente funcțiilor publice care au atribuții în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă – PNRR. Măsurile vor fi adoptate în regim de urgență, proiectul legislativ fiind în prezent în consultare publică.

Astfel, prin modificările propuse, termenele de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor vor fi reduse de la aproximativ 51 de zile calendaristice la 13 zile.

Această modificare are ca scop evitarea întârzierilor în operaționalizarea structurilor de specialitate înființate la nivelul instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

De asemenea, termenul pentru publicarea anunțului de concurs va fi redus de la 30 de zile la 10 zile.

Urgența reglementării, susțin guvernanții, este impusă de orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care a fost asumată de către România îndeplinirea a 507 jaloane şi ţinte asociate investiţiilor-cheie şi reformelor majore aferente celor şase piloni principali.

Cu cat creste valoarea unor lucrari rutiere

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru funcţiile publice prevăzute este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu următoarele excepţii:

* autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului va avea obligaţia de a constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului;

* candidaţii vor depune dosarul de concurs, la secretarul comisiei de concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

* comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut mai sus.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus
Translate »