ARENA Constructiilor
Oferte locuri de munca top

Garantiile, in achizitii publice

Regimul garanțiilor de participare depuse de ofertanții participanți la achizițiile publice ar putea fi modificat dacă proiectul de lege depus în Parlament de către un grup de senatori UDMR va fi aprobat (proiect atasat).

Mai exact, senatorii doresc să fie prelungită durata de reținere a garanției de participare până după rămânerea definitivă a soluției instanței de judecată cu privire la contestația formulată de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată necâștigătoare.

Inițiatorii proiectului susțin că încearcă să limiteze cazurile în care ofertanții procedează la exercitarea drepturilor legale de petiționare în mod tendențios, prin prelungirea duratei de reținere a garanției de participare până după rămânerea definitivă a soluției instanței de judecată cu privire la contestația formulată de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată necâștigătoare.

Corelativ cu modalitatea de asumare a răspunderii pentru modul în care ofertanții înțeleg să uzeze de dreptul de petiționare, respectiv de modul în care își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică, se realizează și o protecție a autorităților contractante față de conduita uneori tendențioasă a operatorilor economici, mai afirmă senatorii.

Conform noului proiect de lege, fișa de date a achiziției trebuie să conțină următoarele informații privind constituirea garanției de participare:

* valoarea, ce nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică sau în cazul acordului – cadru din valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent;

* perioada de valabilitate care va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire;

* în cazul atribuirii contractelor a căror valoare estimată este mai mare de 111.135.000 lei, valoare garanției de participare nu poate depăși 1% din valoarea estimată a contractului ce urmează să fie atribuit.

Grupul afirmă că instituirea prin lege a garanției de participare și a celei de bună execuție asigură o forță juridică superioară prevederii, comparativ cu cea cuprinsă într-o hotărâre a Guvernului de punere în aplicare.

 

 

Descărcați aici proiectul de lege ce privește garanțiile în achizițiile publice:

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Viitoare cladire de referinta, prin concurs de arhitectura

Un mare proiect imobiliar va fi dezvoltat pe un teren de peste 3 hectare

La ce valoare a fost estimata construirea unui stadion municipal

In Vama Veche vor fi scoase la vânzare loturi de 20 mii mp

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »