Erdbewegung-Osteuropa

Incertitudinea masurilor pentru constructori si subcontractori din proiectele europene

Plata directă către subcontractori, angajarea experților pentru implementarea proiectelor de infrastructură și alte măsuri prin care era urmărită evitarea dezangajării a 1,5 miliarde de euro din POIM și POR au o soartă incertă.

Asta după ce Senatul a respins Ordonanța de Urgență prin care erau introduse noile prevederi, comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților au trimis până în prezent două avize negative și două pozitive.

Camera decizională este Camera Deputaților.

Noile prevederi vizează reglementări pentru proiectele din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficiență energetică și iluminat public.
Ce măsuri cuprinde Ordonanța de Urgență

Buget rezervat pentru cheltuieli de mediu și relocare a utilităților

Pentru mai multe tipuri de proiecte de infrastructură ce au în devizele generale cheltuieli pentru protecția mediului, relocări de utilități etc., beneficiarii pot include rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiția de bază.

Rezervele de implementare vor fi exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiția de bază sau în sume fixe.

Prin cesionarea creanțelor, constructorii își pot asigura lichiditățile

Furnizorii de bunuri, prestatorii de servicii/executanții de lucrări, subcontractorii care dețin contracte cu autoritatea contractantă sau cu executantul de lucrări pentru proiectele de infrastructură își pot cesiona creanțele.

Acestea pot face obiectul unor contracte de cesiune încheiate cu instituțiile financiare, pentru a asigura lichiditățile necesare implementării proiectelor de infrastructură sau pentru derularea oricăror operațiuni necesare implementării proiectelor.

Subcontractorii pot fi plătiți direct

Autoritățile contractante vor avea dreptul să încheie acte adiționale cu executantul de lucrări și subcontractorii, pentru ca a-i plăti în mod direct pe subcontractori în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.

Valoarea estimată a contractelor va include noi categorii de articole

Pentru organizare atribuirii proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene,  autoritățile contractante vor determina valorile estimate ale contractelor de achiziție publică sau a contractelor sectoriale în baza devizului general de investiție, a obiectelor de lucrări, a articolelor comasate, precum și a articolelor de deviz, cu respectarea legislației în domeniul achiziţiilor publice sau al achizițiilor sectoriale.

Articolele comasate fac parte din valoarea estimată a obiectivelor de investiții publice, respectiv din costul lucrărilor care urmează a se realiza și reprezintă comasarea articolelor de deviz care definesc etapele de realizare a unui obiectiv de lucrări pe baza căruia are loc implementarea ulterioară a proiectelor.

UAT-urile pot încheiat parteneriate cu CNAIR și CFR

Unitățile administrativ-teritoriale din regiunile mai puțin dezvoltate vor putea propune CNAIR parteneriate pentru implementarea de proiecte de infrastructură de transport rutier de tipul: variantelor ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naționale, autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor alternative ca soluții pentru descongestionarea de trafic rutier, inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora.

De asemenea, UAT-urile vor putea prelua de la CNAIR, pe bază de protocol de implementare, proiecte de infrastructură de transport rutier de natura variantelor ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naționale, drumurilor alternative ca soluții pentru descongestionarea de trafic rutier, părți ale drumurilor expres, părți ale autostrăzilor, inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora, precum și orice alte categorii de lucrări similare, în vederea implementării, în calitate de implementatori.

Totodată, UAT-urile mai puțin dezvoltate pot încheia parteneriate cu Compania Națională de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A. pentru implementarea de proiecte de infrastructură feroviară care vizează trenuri urbane, trenuri metropolitane sau alte soluții identificate prin studiile de trafic elaborate în acest sens, destinate serviciului public de transport în comun de călători.

Pentru implementarea proiectelor pot fi angajați experți

Beneficiarii finanțărilor vor putea angaja experți pentru implementarea proiectelor de infrastructură. Este vorba depre experți pentru analiza, fundamentarea și clarificarea soluției tehnice aferente proiectelor de infrastructură precum și experți tehnici necesari pentru implementare proiectelor de infrastructură.

Cheltuielile cu experții angajați se rambursează în cadrul Programelor Operaționale din care face parte proiectul de infrastructură sau în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică.

Convenție între beneficiari si autorități

La solicitarea transmisă de beneficiari, autoritățile publice centrale / locale, precum și operatorii de utilități au obligația ca în termen de 20 de zile lucrătoare să încheie cu beneficiarii proiectelor convenții prin care se obligă ca într-un termen stabilit de comun acord cu aceștia să asigure avizele, relocările necesare implementării proiectelor de infrastructură. Mai exact, este vorba despre autoritățile și operatorii care responsabili de emiterea avizelor, efectuarea relocărilor, aprobarea scoaterii din fondul forestier național și din circuitul agricol a terenurilor, precum și de emiterea altor avize de interes național sau local.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »