Oferte locuri de munca top

La cat se ridica chiriile pentru locuinte ANL in Vitan Barzesti

Valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite în zona șoselei Vitan Bârzeşti din București din Sectorul 4 este de maxim 244 lei /lună pentru un apartament cu două camere (vedeți atașat nivelul chiriilor în blocul Z.1.3. din șoseaua Vitan Bârzești nr 20).

Este vorba de apartamente în blocuri construite de Agenția Națională pentru Locuințe, locuințe destinate tinerilor și persoanelor evacuate din case retrocedate foștilor proprietari.

Modalitatea de calcul a valorii nominale a chiriilor lunare

Chiria locuințelor destinate tinerilor

Chiria va acoperi potrivit prevederilor în vigoare:

– recuperarea investiției, calculată din valoarea de înlocuire a construcției (potrivit Ordinului Ministerului Dezvoltärii Regionale nr. 5396/2018 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, este de 1.578,57 lei/mp, inclusiv TVA), în funcție de durata normală stabilită confoim prevederilor legale (durata de amortizare a imobilului este de 60 de ani);

– cotă de 0.8%, aplicatä la valoarea de înlocuire a construcției, destinatä administratorilor locuințelor, pentru administrarea, întreținere și reparații curente, precum şi pentru reparațiile capitale, adoptată prin HCL 314/05.12.2018;

– o cotă de 0.5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, care se constituie venit al administratorilor locuințelor și care se aplică numai locatarilor care au împlinit vârsta de 35 ani.

Valoarea chiriei rezultată după aplicarea cotelor mai sus menționate se va pondera în funcție de rangul localității (pentru București, rangul este 1), în funcție de anul de construcție al locuințelor (începând cu anul 2016, coeficientul este 1) și în funcție de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.

Potrivit prevederilor legale, nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

– 10% din venitul mediu de bază lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate pe ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 937/07.12.2018, în speță: 2.080 lei brut — ceea ce înseamnă 1.263 lei net și 2.350 lei brut — 1.413 lei net — pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin uri an în domeniul studiilor superioare;

– 20% din venitul mediu de bază lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate pe ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 937/07.12.2018, și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul minim brut pe țară garantat în plată;

– 30% din venitul mediu de bază lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate pe ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 937/07.12.2018, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Chiria locuințelor destinate persoanelor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Pentru locuințele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, iar tariful de bază lunar al chiriei pe metru pătrat este cel prevăzut la art. 1 din HG nr. 310/2017 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ – teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Scutiți de plata chiriei

Persoanele care au în folosință suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia sunt scutite de plata chiriei.

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cum va fi extins un important aeroport din tara

Sume imense pentru reabilitarea termica a blocurilor din Capitala

A fost autorizata construirea a 130 apartamente

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »