Erdbewegung-Osteuropa

Locatarii, protejati de abuzurile operatorilor economici din imobil

Modalități de protejare a locatarilor clădirilor de locuințe, precum și o nouă obligație pentru asociațiile de proprietari, au șanse să devină lege. Propunerile legislative au fost adoptate tacit de către Senat, urmând să intre spre dezbatere la Camera Deputaților.

Astfel, locatarii clădirilor de locuințe vor putea fi protejați de abuzurile operatorilor economici care funcționează în incinta imobilului (baruri, magazine, firme, săli de jocuri de noroc).

Prin proiect este prevăzut ca în cazul în care într-un spațiu amplasat într-o clădire cu destinația de locuințe se desfășura inițial o anumită activitate economică, iar ulterior în respectivul spațiu se dorește desfășurarea unei alte activități economice, cu un alt obiect principal de activitate, va fi obligatoriu să se solicite un nou aviz scris al comitetului executiv, respectiv a unui nou acord scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează.

Conform inițiatorilor, în acest mod se vor evita situațiile de tipul celor în care, în prima etapă, s-au obținut avizele și acordul necesare pentru schimbarea destinației unui spațiu (ce avea inițial destinația de locuință, iar ulterior a fost utilizat pentru desfășurarea unei activități economice, spre exemplu, pentru funcționarea unei farmacii), iar in a doua etapă, nu se mai solicită niciun aviz al comitetului executiv ori un acord al locatarilor afectați dacă în locul acelei farmacii va funcționa, spre exemplu, un bar sau o sala de jocuri de noroc (destinația inițială a spațiului a fost deja schimbată, însa obiectul principal de activitate al operatorului economic este altul, pentru care nu se poate prezuma că vecinii își dau acordul în mod tacit).

Totodată, va fi posibilă suspendarea sau încetarea activității operatorilor economici care își desfășoară activitatea în spațiile menționate.

Aceasta în cazul în care comitetul executiv își retrage avizul scris dat pentru schimbarea destinației spațiului sau dacă proprietarii direct afectați cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical își retrag acordul dat în prealabil, din cauza încălcării, în mod repetat, a drepturilor lor prin desfășurarea activității operatorului economic respectiv sau a tulburării liniștii publice.

În acest mod, se asigură o măsură suplimentară de protecție pentru locatari, aplicabilă tot în situația în care activitatea operatorului economic se desfășoară într- un spațiu aflat într-un imobil cu destinația de locuințe.

O nouă obligație pentru asociațiile de locatari sau de proprietari

O altă propunere legislativă adoptată tacit de Senat are în vedere facilitarea accesului persoanelor cu handicap dependente de scaunul cu rotile în clădirile de locuințe, prin construirea de rampe de acces.

Inițiatorii proiectului legislativ au propus să fie suportat costul lucrărilor din fondul de handicap alocat la bugetul de stat. Legea deja prevede că orice clădire de utilitate publică, precum și clădirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizează lucrări de consolidare, de reabilitare, de extindere sau de modernizare, trebuie să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.

De-a lungul procedurii legislative, până în acest moment propunerea a primit patru avize favorabile. Printre acestea, Consiliul Economic și Social a propus următoarea modificare: ”Asociația de locatari sau de proprietari va fi obligată să construiască o rampă de acces la intrarea în bloc pentru persoanele cu handicap care necesită o astfel de rampă, realizarea acesteia devenind obligatorie după semnarea unui acord de finanțare cu autoritatea publică competentă”.

Întrucât spațiul alocat construirii unei rampe de acces reprezintă proprietate comună, asociația de locatari sau de proprietari este îndreptățită să ducă la bun sfârșit obligația construirii acestui mijloc de facilitare a accesului în incinta clădirii pentru persoanele cu handicap, mai propune inițiatorul.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

 

Sus
Translate »