Oferte locuri de munca top

Locuintele de sprijin au devenit legale

Propunerea prin care primăriile ar putea oferi locuințe de sprijin a ajuns la finalul traseului legislativ. Acesta a fost unul tumultuos, dat fiind că președintele Iohannis a cerut, în trecut, reexaminarea proiectului de act normativ, iar Parlamentul l-a votat de mai multe ori.

În cele din urmă, propunerea legislativă a fost votată pozitiv de Parlament și a fost promulgată oficial de președintele Klaus Iohannis. Astfel, în urma Decretului nr. 559 din 2017, proiectul de act normativ a devenit Legea nr. 143 din 2017.

Locuințele de sprijin vor fi repartizate de către autoritățile administrației publice locale, care le vor cumpăra prin licitație publică, pe baza criteriilor stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local.

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de Consiliul Local, pe o perioadă de cinci ani. Totuși, înțelegerea poate fi prelungită pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare. Legea mai menționează că nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situată locuința de sprijin.

Potrivit formei promulgate, locuința de sprijin este locuința cu o suprafață utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii, care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințele proprietate personală, în urma neachitării obligațiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar și a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Locuințele de sprijin aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale și nu pot fi înstrăinate de către aceasta.

Contractul de închiriere se poate rezilia:
* la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;
* la cererea proprietarului, în cazul în care:
a) chiriașul nu a respectat clauzele contractului de închiriere;
* chiriașul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;
* chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile, dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere, în sarcina chiriașului;
* chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței.

Cu toate acestea, nu pot beneficia de locuințe de sprijin persoanele sau familiile care fie dețin în proprietate o altă locuință, fie dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat. Benenficiarii locuințelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii, după caz.

În cazul în care locuința de sprijin nu este solicitată de fostul proprietar, aceasta va fi repartizată altor persoane a căror locuință a fost executată silit în urma neplății unui contract de credit ipotecare. Situația este valabilă și în cazul în care chiriașul nu dorește să prelungească contractul.

Dacă numărul cererilor pentru închirierea locuințelor de sprijin la nivelul unei autorități ale administrației publice locale este, timp de cel puțin un an, constant mai redus decât numărul locuințelor de sprijin aflate în proprietatea autorității, aceasta poate aproba închirierea locuințelor de sprijin și altor categorii de solicitanți. Ba mai mult, prin derogare de la OUG nr. 37 din 2008, autoritățile administrației publice locale pot decide achiziționarea, prin licitație publică, a locuințelor reglementate prin această lege.

 

 

Revista Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia iunie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus
Translate »