Oferte locuri de munca top

Managementul prin Obiective –necesitate sau moft? (P)

chitila-76

Într-un domeniu al construcțiilor afectat de penuria de personal, contextul economic actual, lipsa investițiilor, imaginea activității de construcții în care expresia „merge și-așa” este ridicată la rang de credință …. există companii…. e drept, tot mai puține, care încearcă să schimbe paradigmele. Companii responsabile, cu grijă față de angajații proprii și empatie față de beneficiari, companii care oferă soluții de mobilitate comunităților locale partenere, contribuind în mod etic și onest la dezvoltarea infrastructurii.

Parte a unei politici manageriale în dezvoltare, Managementul prin Obiective, un sistem nu tocmai specific unei companii de construcții, este unul dintre procesele de management implementat cu succes în Viarom. Cheia reușitei procesului fiind pe de o parte un puternic sponsorship de la nivel de conducere, iar pe de altă parte implicarea activă a managerilor.

Managementul prin obiective a debutat cu revizuirea fișelor de post, clarificarea responsabilităților și cerințelor posturilor și stabilirea de obiective individuale profesionale, de dezvoltare și atitudinale. A fost introdusă în ecuație și importanța atitudinii/comportamentului la locul de muncă fiind definit un set de comportamente dezirabile – implicare,  inițiativă, pro activitate și spirit de echipă, comportamente care vor conduce compania spre o cultură organizațională puternică.

Managementul prin obiective vizează declinarea obiectivelor strategice de la nivel de Viarom / Eurovia / Vinci în obiective departamentale și apoi în obiective individuale.

Demersurile strategice la nivel de companie s-au concretizat într-un Strategic Business Plan (SBP) structurat pe 9 Axe Eurovia. Pornind de la acesta, au fost structurate Obiective Departamentale/Agenții într-un mod mai detaliat, cu acțiuni specifice, termene de realizare, responsabili și bugete în așa fel încât să urmeze strategia din SBP într-o relație de continuitate, cu un scop precis, clar și măsurabil.

Odată îndeplinite Obiectivele Departamentale/pe Agenții, acestea conduc la îndeplinirea strategiei asumate prin SBP.

Obiectivele individuale au fost definite într-o manieră măsurabilă (SMART) și în relație directă cu obiectivele la nivel de Departament/Agenție, iar îndeplinirea obiectivelor de către angajați conduce în mod corespondent la atingerea obiectivelor asumate la nivel de Departament/Agenție. În acest mod, fiecare angajat contribuie activ și responsabil la performanța Departamentului/Agenției din care face parte.

Pornind de la obiectivele individuale, angajații elaborează Planuri de acțiuni specifice, măsurabile. Acestea sunt monitorizate în relația manager-angajat cu o recurență trimestrială, pentru ca la început de an următor să fie parte componentă a procesului de evaluare anuală a performanței angajaților.

Cheia succesului unui proces de management prin obiective o constituie transparența viziunii de la nivel de top management, capacitatea middle managementului de a integra această viziune în activitatea de zi cu zi și, nu în ultimul rând, pro activitatea angajaților de a obține performanță profesională la nivel de obiective individuale.

Pentru Viarom, implementarea acestui proces de management prin obiective se dovedește a fi o necesitate într-o activitate în care nevoia de structurare, performanță și eficiență este tot mai pregnantă.

Sus
Translate »