Oferte locuri de munca top

Masuri de urgenta pentru infrastructura de transport de interes national

În domeniul infrastructurii de transport de interes național urmează să fie adoptate în regim de urgență o serie întreagă de măsuri pentru a modifica reglementările actuale privind modalitatea de emitere a autorizațiilor de construire a lucrărilor.

De asemenea, vor fi modificate actele normative privind evaluarea impactului asupra mediului pentru a simplifica, clarifica și debloca proiectele de infrastructură de transport de interes național.

Toate noile măsuri vor fi incluse într-un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului, supus în prezent consultării publice până pe 1 aprilie.

O primă propunere prevede modificarea dispozițiilor privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Este propus ca autorizaţia de construire pentru lucrări să se emită imediat, în toate cazurile, inclusiv pentru construcții noi.

De asemenea, documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. În acest caz autorizația va fi valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.

Totodată, inițiatorii proiectului au în vedere inclusiv necesitatea simplificării, clarificării și deblocării proiectelor de infrastructură de transport de interes național.

Astfel sunt prevăzute mai multe modificări:

* Pentru Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

– posibilitatea exceptării de la aplicarea prevederilor legii, parțial sau în totalitate, a proiectelor de infrastructură de transport de interes național, cu condiția respectării principiilor de protecție a mediului

– reducerea, pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, a termenelor prevăzute în anexa nr. 5 a actului normativ – notificarea autorităților doar în cazul în care proiectele pentru care a fost evaluat impactul asupra mediului au suferit modificări substanțiale.

* Pentru Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

– introducerea expresiei de „proiecte de infrastructură de transport de interes național” ca fiind obiective de interes public major, economic și social în infrastructura de transport rutier, feroviar și naval.

– introducerea necesității ca planurile de management pentru ariile protejate să țină seama de planurile proiectele existente la momentul declarării ariei protejate;

– exceptarea proiectelor de infrastructură de interes național de la interzicerea dezvoltării lor în cadrul ariilor naturale protejate sau în zonele tampon ale acestora;

– introducerea proiectelor de infrastructură de transport de interes național în lista considerentelor care pot fi invocate pentru emiterea acordului de mediu, avizului de mediu sau avizului Natura 2000, după caz.

Ultima propunere a autorităților vine în contextul în care, în prezent, s-a constatat ca la proiectele de o importanță majoră pentru România în absorbția fondurilor europene nerambursabile durata între momentul desemnării ofertantului câștigător și finalizarea procedurii de achiziție publică poate ajunge și peste 1 an de zile, dacă procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este contestată.

Măsurile propuse conduc la perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice.

 

Descărcați aici Schimbari pentru domeniul infrastructurii

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Va incepe construirea primelor din cele 15 blocuri aprobate

Mare proiect rezidential, incetinit de scadere vanzarilor de apartamente noi

Viitoare apartamente de lux in zona centrala a Capitalei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »