Oferte locuri de munca top

Masuri la nivel POR, pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus

Mai multe măsuri noi au intrat în vigoare, aplicabile în cadrul Programului Operațional Regional – POR. Acestea vizează, printre altele, procesele de evaluare, selecție și contractare, vizitele pe teren și vizitele de monitorizare.

Prevederile fac parte din Instrucțiunea nr. 145, emisă de Autoritatea de Management (AM) POR în cursul zilei de ieri.

Redăm în continuarea câteva dintre aceste măsuri.

Procesul de evaluare selecție și contractare la nivel OI/AM

Procesul de evaluare, de selecție și contractare la nivelul OIPOR din cadrul agențiilor de dezvoltare regională poate continua, pe perioada măsurilor de limitare a răspândirii noului tip de coronavirus COVID-19, în următoarele condiții:

* OI POR din cadrul agențiilor pentru dezvoltare regională se poate organiza ca activitatea proprie să se realizeze la domiciliu, realizând verificările documentelor aflate în lucru pentru care poate finaliza etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.

* demararea etapei de precontractare pentru proiectele aflate în proces se va realiza, până la finalizarea stării de urgență instituite, suspendându-se la cererea justificată a solicitantului la finanțare. Pentru etapele de precontractare deja demarate, termenele aferente acestora se pot suspenda pe întreaga perioadă a stării de urgență, la cererea justificată a solicitantului la finanțare, termenele continuând după încetarea stării de urgență.

* vizitele pe teren aferente etapelor de evaluare tehnică și financiară și de precontractare prevăzute a se efectua în această perioadă se pot amâna până la încetarea stării de urgență.

Demersuri aplicabile activităților AM/OI în procesul de verificare și autorizare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020

* vizitele pe teren planificate a se efectua până la sfârșitul lunii martie, precum și vizitele pe teren prevăzute în Procedura de verificare pe teren se amână până când situația va permite efectuare acestora în condiții de siguranță.

* cererile de rambursare finale pentru care nu se pot efectua activitățile menționate, vor fi suspendate la nivelul OI, urmând ca după efectuarea vizitei să fie transmise la AMPOR. Pentru cererile de rambursare intermediare care se află în aceeași situație, acestea vor fi transmise la AMPOR, urmând ca vizita pe teren să fie efectuată la cererea de rambursare următoare sau atunci când situația va permite efectuarea acestora în condiții de siguranță

Demersuri aplicabile activităților AM/OI în procesul de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020

* vizitele de monitorizare ale OI și AM se amână până când situația va permite efectuarea acestora în condiții de siguranță

* în acest context OI și AM nu vor procesa Notele de finalizare pentru proiectele pentru care ar fi trebuit să realizeze această activitate. Analiza verificării proiectelor aflate în această situație se va efectua numai ulterior realizării vizitelor finale de monitorizare

Cu toate acestea, în condițiile în care OI apreciază că vizitele finale de monitorizare se pot realiza la distanță, prin utilizarea de instrumente tehnice adecvate și în condiții în care OI își va asuma în Raportul de vizită finală că situația astfel constatată oferă asigurări suficiente asupra realității din teren, OI va putea face toate celelalte etape procedurale pentru emiterea Notei de finalizare.

În acest caz, OI va încărca în MYSMIS Notele de finalizare, alături de documentele aferente finalizărilor, conform procedurii de monitorizare în vigoare, și va trimite prin e-mail către AMPOR – DMP (ofițerului de regiune) informarea privind încărcarea acestor documente.

Documentele întocmite la nivelul DMP vor fi semnate electronic și transmise DAP electronic.

 

Descărcați aici Instrucțiunea nr. 145 din 24 martie 2020 privind modificarea activității în contextul pandemiei de COVID-19

 

 

 

 

Citiți și:

Norme pentru racordarea, bransarea la retelele din Bucuresti

Distribuitorii de materiale de constructii, in dificultate din cauza pandemiei de coronavirus

Proiectele imobiliare ale unor dezvoltatori straini continua

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2020

Sus
Translate »