Oferte locuri de munca top

Masuri pentru construirea retelelor de energie electrica

Măsurile noi pentru urgentarea realizării proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice sunt prevăzute într-un proiect legislativ înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, cu propunerea de aprobare.

Astfel va fi instituit cadrul legal necesar pentru implementarea acestor proiecte, dar și implementarea Regulamentului UE privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene.

Regulamentul UE prevede că statele membre pot simplifica procedurile de autorizare, pentru a reduce semnificativ durata realizării acestora.

Noua propunerea legislativă instituie o serie de prevederi care să permită urgentarea realizării acestor proiecte, prin următoarele acțiuni:

* constituirea drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor terţelor persoane în favoarea iniţiatorului proiectului, durata acestora şi modul de exercitare a acestora, nerestricţionat de acordul prealabil al proprietarilor

* recunoaşterea expresă a caracterului de proiect de importanţă naţională

* reglementarea expresă a tuturor drepturilor de uz şi servitute de care vor beneficia iniţiatorii proiectelor

* dreptul de a efectua lucrările aferente pe terenurile pe care se vor construi platforme de lucru, pe terenurile pe care se instituie zone de protecţie, precum şi pe terenurile ce permit accesul la acestea, dinspre şi către drumurile publice

* stabilirea prerogativelor iniţiatorului proiectului de a identifica terenurile aferente investiţiei şi de a întocmi documentaţia necesară realizării lucrărilor de construcţii

* posibilitatea încheierii unui protocol între iniţiatorul proiectului şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea stabilirii unei proceduri de identificare a suprafeţelor de teren afectate de constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi servitute

* procedura de punere în executare a drepturilor reglementate prin prezenta lege

* procedura aplicabilă lucrărilor, eliberarea altor avize, permise şi autorizaţii.

Conform amendamentelor aduse de către comisiile de specialitate, sunt considerate lucrările cuprinse în proiectele din domeniul energiei electrice și lucrările de construire, dezvoltare, modernizare, retehnologizare, exploatare, intervenţii în caz de avarie, revizii, reparaţii, întreţinere, relocare şi realizare a condiţiilor de coexistenţă, aferente rețelei electrice de transport.

Compensații pentru proprietarii imobilelor

Proprietarii imobilelor afectate de lucrări sunt îndreptățiți să primească indemnizații și/sau despăgubiri. Acestea vor fi datorate de iniţiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport în schimbul constituirii şi exercitării drepturilor prevăzute de lege.

Costul evaluării cuantumului indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor este suportat în toate cazurile direct de către iniţiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport.

 

Descărcați aici Amendamentele aduse Proiectului de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

 

 

 

 

Citiți și:

Proiect rezidential, in curs de aprobare

Mare centru comercial din apropierea Capitalei

Hala de depozitare si cladire de birouri, in pregatire

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus
Translate »