Oferte locuri de munca top
ARENA Constructiilor

Masuri privind activitatea RAAPPS

După mai mult de trei ani în Parlament, proiectul de lege pentru aprobarea unei Ordonanțe de Guvern privind activitatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a ajuns în etapa de vot.

În anul 2014, Senatul a adoptat inițiativa legislativă iar Consiliul Legislativ a avizat-o favorabil. Trei ani i-a luat Guvernului României să transmită un punct de vedere.

Proiectul de lege vizează atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și contracte de concesiune de servicii de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, privind valorificarea unor bunuri, precum și privind schimbarea regimului juridic al unor imobile.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și punctul de vedere al Guvernului în şedinţa din 12 decembrie 2017.

În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea cu amendamente  a acestui proiect de Lege.

În primul rând s-a decis să fie abrogate reglementările ce vizează valorificarea unor bunuri mobile care au aparținut familiei Ceaușescu și care sunt în prezent sunt utilizate în cadrul expoziției permanente Palatul Primăverii.

În al doilea rând, Grupul Parlamentar UDMR a completat articolul privind aprobarea finanț[rii unor proiecte prin faptul că acestea pot fi propuse și de alte autorități ale administrației publice locale din România:

„Art. 351 (1) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot aproba finanţarea unor proiecte propuse de către alte autorități ale administrației publice locale din România, precum și de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de înfrăţire/cooperare încheiate în condiţiile legii pentru: a) obiective de investiţii ale altor autorități ale administrației publice locale din România, precum și unităţilor administrativ teritoriale din Republica Moldova”.

 

 

Descarcati aici amendamentele aduse de Parlament Ordonantei deUrgenta privind RAPPS

 

 

 

Citiți și:

Pregatiri pentru un nou ansamblu rezidential in Bucuresti

Pe 3 ha vor fi dezvoltate cladiri de locuinte si spatii pentru servicii si depozitare

28 de strazi vor fi modernizate cu 6,5 mil euro

Mare proiect rutier, intarziat inca din faza de atribuire

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

Sus
Translate »