Oferte locuri de munca top

Modificari in ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala

Mai multe modificări au fost aduse în ceea ce privește ajustarea prețului contractelor de achiziție publică / sectorială. Acestea au intrat în vigoare de ieri, 17 aprilie 2019, prin publicarea lor în Monitorul Oficial și au modificat Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018.

Modul concret de ajustare a prețului contractului de achiziție publică/sectorială și/sau a unor elemente constitutive ale acestui preț trebuie să fie stabilit înainte de inițierea procedurii de atribuire a respectivului contract.

Lipsa acestor precizări determină inaplicabilitatea posibilității de ajustare prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială.

Totodată, în vederea ajustării prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială autoritatea/entitatea contractantă va introduce, atât în documentația de atribuire, cât și în contract, o formulă de revizuire a prețului contractului. Autoritatea/entitatea contractantă aplică formula de revizuire la fiecare aplicație de plată, pe întreaga durată a derulării contractului.

Prețul contractului se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului.

Astfel, actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială va fi realizată, pe perioada de valabilitate a contractului, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a acestuia.

Situațiile imprevizibile stabilite sunt:

* modificări legislative sau acte administrative emise de către autoritățile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;

* modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim;

* modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețului contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege;

* situația în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială se prelungește peste durata de valabilitate a ofertei stabilită inițial prin documentația de atribuire;

* situația în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungește peste termenele stabilite inițial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiția ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese.

De asemenea, autoritatea/entitatea contractantă poate utiliza concomitent atât revizuirea prețurilor din contractul de achiziție, cât și actualizarea acestora.

 

Descărcați aici Instrucțiunea ANAP

 

 

 

 

 

Citiți și:

Un milionar local va demara a doua etapa a unui ansamblu imobiliar

Viitor ansamblu rezidential pe un teren de 3,6 ha

Proiect amplu de extindere a retelelor de apa

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus
Translate »