Oferte locuri de munca top

Modificari in avizarea documentatiilor pentru obiectivele din zonele cu servituti aeronautice

Condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituţi aeronautice civile sau din altele care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României urmează să fie modificate printr-un ordin de ministru.

Proiectul de ordin are ca scop modificarea condiţiilor de avizare și a Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile.

Conform acestui proiect, în interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile asociate mijloacelor CNS şi meteorologice, realizarea de obiective noi va fi permisă numai cu avizul AACR – Autoritatea Aeronautică Civilă Română după cum urmează:

* În suprafeţele de protecţie a mijloacelor meteorologice și în zonele critice şi sensibile ILS, sunt permise numai amenajări, lucrări, activităţi asupra facilităţilor cu destinaţie aeronautică, stabilite prin reglementările specifice aplicabile şi necesare în perimetrul acestor suprafeţe, astfel încât să nu fie influenţaţi parametrii nominali de funcţionare ai mijloacelor CNS şi meteorologice.

* În celelalte suprafețe de protecție ale mijloacelor CNS și în zonele de protecţie a mijloacelor CNS şi meteorologice sunt permise obiective în anumite condiţii, care nu influenţează parametrii nominali de funcţionare ai mijloacelor CNS şi meteorologice.

În calitatea sa de autoritate naţională de supervizare a siguranţei zborului, Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită toate competenţele ce revin organismului tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, precum și alte competențe ce revin, conform legii, Ministerului Transporturilor și care i-au fost delegate:

* elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniilor în care deține competențe și supravegherea punerii în aplicare a acestora;

* avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servituților de aeronautică civilă, implicit a planurilor de urbanism generale şi zonale (care trebuie să integreze zonele cu servituţi aeronautice civile, zone care trebuie protejate din punct de vedere al siguranţei zborului) şi a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană şi/sau care pot afecta siguranța zborului.

Inițiatorii proiectului susțin că modificările și completările propuse asigură:

* clarificarea unor aspecte referitoare la definirea unor termeni utilizaţi în cadrul reglementării;

* reevaluarea unor excepţii prevăzute în cadrul reglementării care ar putea reprezenta un risc pentru siguranța operațiunilor aeriene;

* implicarea directă a specialiștilor/experților autorității naționale de supervizare a siguranței zborului și ai furnizorilor de servicii de navigație aeriană/deținătorilor infrastructurii utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii, navigaţie sau supraveghere, în părțile care le revin, în analiza elementelor particulare și stabilirea obiectivelor care constituie obstacole pentru navigația aeriană;

* îmbunătățirea coerenței, uniformității și eficacității proceselor de supraveghere și protejare a zonelor cu servituți aeronautice civile.

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

Citiți și:

Stirile zilei

O mare firma de constructii va demara lucrarile la un ansamblu rezidential in Capitala

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus
Translate »