Oferte locuri de munca top

Modificari in ISC: de ce vor disparea inspectoratele regionale in constructii

Modul de funcționare și organizare a Inspectoratului de Stat în Construcții este în proces de schimbare. Una dintre modificările propuse este eliminarea din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii a inspectoratelor regionale în contrucții, care ”nu și-au îndeplinit pe deplin misiunea pentru care au fost înființate”, după cum susțin inițiatorii proiectului de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării.

Conform documentului, este prevăzut ca în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C să funcţioneze inspectorate judeţene în construcţii și Inspectoratul în Construcții al Municipiului București, unităţi fără personalitate juridică, iar conducătorii inspectoratelor judeţene să fie numiţi de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Angajații inspectoratelor regionale în construcţii vor fi preluați și vor fi reîncadrați la inspectoratele judeţene în construcţii, respectiv al municipiului Bucuresti și în aparatul central al ISC, în limita numărului de posturi aprobat.

Procedurile aflate în derulare la nivelul inspectoratelor regionale în construcţii se continua de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central şi inspectoratele județene, după caz, conform competențelor, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

În ultimii ani, ISC a avut mai multe forme de organizare și funcționare, dar nu toate s-au dovedit eficiente pentru activitatea principală: controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii și supravegherea pieței produselor de construcții

De această dată, modificările sunt necesare deoarece, spun inițiatorii noului proiectului legisaltiv, din analizarea activităţii ISC se constată o suprapunere evidentă a atribuţiilor la nivel central, regional şi judeţean. Spre exemplu, 19 atribuţii ale inspectorilor şefi regionali se regăsesc şi în atribuţiile inspectorilor şefi judeţeni, iar 29 de atribuţii ale şefilor de serviciu regionali se regăsesc şi la nivel judeţean pentru posturi de conducere. Totodată, registraturile acestor niveluri deservesc acelaşi scop.

Întreaga structură arată o dublare a sarcinilor şi o ineficienţă a costurilor.

Tot din analiză a reieşit faptul că instituția publică avea, la finele anului 2020, un număr total de 397 inspectori în construcții, dintre care doar 14 la nivelul regional. Astfel, activitatea de control a fost desfăşurată într-o măsură covârşitoare la nivel judeţean. Totodată, s-a constatat faptul că, Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Est nu are niciun inspector, atribuţiile de control din această regiune fiind deservite exclusiv de inspectorii judeţeni.

La nivelul ISC, aparat central și structuri teritoriale sunt bugetate 1.016 de posturi, din care 789 de posturi sunt ocupate; la inspectoratelor regionale în construcții sunt bugetate 160 de posturi, din care 129 de posturi sunt ocupate – 20 de posturi de conducere din categoria funcțiilor publice, 10 posturi contractuale și 99 de funcții publice de execuție.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Un comentariu;

  1. Pletea Petru said:

    In ultimii 20 de politizarea aparatului de control al calitatii in constructii a fost politizat excesiv, inclusiv modul de autorizare a dirigintilor de santier si responsabili tehnici cu executia in detrimentul calitatii in constructii. Participarea la examene atat in aparatul ISC cat si la examenele de autorizare a specialistilor s-a facut pe declaratie pe proprie raspundere a vechimii in domeniu.

Sus
Translate »