Oferte locuri de munca top

Modificarile in achizitiile publice, oficiale

Legile achizițiilor publice au fost modificate prin OUG 114/2020 (atasata) publicată în Monitorul Oficial.

Noua ordonanță a introdus măsuri pentru accelerarea și simplificarea procedurilor de achiziții publice. În același timp, a pus în acord textul actului normativ cu decizia Curții Constituționale prin care erau declarate neconstituționale anumite prevederi din OUG. Nr. 23/2020 cu privire la unele aspecte legate de funcționarea unor instanțe ce aveau competența să judece contestații la procedurile de achiziții publice.

Potrivit ANAP, modificările legislative operate vizează diminuarea perioadei de derulare a procedurilor de achiziție publică, prin adoptarea unor măsuri care să accelereze procesul de controlul ex-ante.

Se face trecerea la digitalizarea controlului ex-ante, timpul alocat verificării documentației de atribuire de către ANAP reducându-se considerabil.

Evaluatorul ANAP verifică acum o singură dată iar termenul maxim de verificare este de 10 zile, nu de 70 de zile. Ulterior, autoritatea contractantă va putea publica respectiva documentație, care poate fi însoțită de un set de observații sau nu, în funcție de cât de bine a fost întocmită. Documentația va fi vizibilă în zona publică unde va putea fi consultată de toți operatorii economici. Evaluatorul ANAP va reveni către autoritatea contractantă cu un feedback în maxim 5 de zile pentru a se asigura că totul este în regulă și că au fost înțelese toate observațiile transmise, după care acest proces continuă până la depunerea ofertelor.

Este menținută dispoziția referitoare la obligativitatea verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP, așa cum fusese stabilită în luna februarie a acestui an prin OUG nr. 23/2020.

O altă măsură vizează stabilirea unor termene fixe de evaluare a ofertelor și introducerea obligației autorității contractante de a sancționa persoanele care se găsesc vinovate de îngreunarea atribuirii contractului de achiziție publică.

Sunt introduse dispoziții cu privire la fluidizarea procesului de evaluare a ofertelor prin aplicarea unui mecanism informatic pentru procedurile simplificate. Acesta presupune accesul comisiilor de evaluare la toate documentele în același timp, astfel încât verificarea tuturor condițiilor să se poată derula în paralel, pentru o finalizare cât mai rapidă a evaluării.

Tot pentru a asigura o fluidizare a procesului de remedii și căi de atac au fost clarificate anumite aspecte din legislație care în trecut au condus la întârzieri în practică, în special în situația marilor proiecte de investiții și infrastructură. Spre exemplu, noul text normativ stabilește în mod expres termenul de la care începe să curgă termenul de depunere a contestațiilor formulate împotriva documentației de atribuire publicată în SEAP.

ANAP precizează că alte modificări de simplificare a legislației din domeniu vizează următoarele aspecte:

– clarificarea faptului că achiziția directă nu intră în competența CNSC de soluționare a contestațiilor;

– stabilirea termenelor din cuprinsul legislației privind remediile și căile de atac în zile calendaristice;

– clarificarea faptului că dacă se plătește cauțiune nu mai trebuie plătită si taxa de timbru;

– clarificarea faptului că lipsa constituirii cauțiunii determină sancțiunea inadmisibilității acesteia;

 creșterea transparenței prin extinderea obligației de publicare a tuturor modificărilor contractuale la nivel național;

– clarificarea faptului că obligația de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se raportează la valoarea estimată a achiziției (care poate fi împărțită în mai multe contracte) și nu la valoarea estimată a contractului;

– transpunerea corectă a prevederilor Directivelor privind serviciile sociale prin implementarea regimului light-touch, întrucât în prezent acest tip de servicii este supra-reglementat la nivel național.

 

Descarcati aici OUG 114/2020 privind modificarile in achizitiile publice

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »