ARENA Constructiilor
Oferte locuri de munca top

Nivel nou al indicatorului pentru calcularea costurilor pe ciclul de viata al achizitiei

În cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au drept criteriu de atribuire „costul cel mai scăzut”, se ține cont de un indicator care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viață al achiziției.

Pentru anul 2018 rata de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică a fost stabilită la un nivel de 4,5%.

Acest nivel a fost stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.

Rata de actualizare de 4,5% este utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru finanțate exclusiv de la bugetul de stat.

În cazul contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru care procedura de atribuire se inițiază în anul 2018, iar criteriul de atribuire este „costul cel mai scăzut” rămân aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul președintelui ANAP și al președintelui CNP nr. 842/175/2016.

Autoritatea contractantă stabileşte, în funcţie de specificul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, metoda de calcul asociată elementelor de cost ce sunt considerate relevante în cazul respectivei achiziţii pentru criteriul de atribuire „costul cel mai scăzut”/”cel mai bun raport calitate-cost”.

Pentru echivalarea costurilor consemnate la momente diferite ale ciclului de viaţă analizat, în vederea însumării economice a acestora, autoritatea contractantă utilizează o rată de actualizare.

Rata de actualizare reprezintă rata folosită pentru a converti o sumă de bani, care trebuie plătită în viitor, corespunzător elementelor de cost ce au fost incluse în criteriul de atribuire,  în valoarea ei prezentă, şi se calculează ca suma dintre randamentele aferente titlurilor de stat, denumită rata neutră de plasament, ajustată cu o rată ce acoperă eventualele deteriorări ale climatului de afaceri, exprimată prin rata riscului de ţară.

Rata de actualizare utilizată la toate procedurile de atribuire din fonduri de la bugetulde stat, desfăşurate a fost de 4,4% în anul 2017.

Începând cu anul 2018, nivelul ratei de actualizare se revizuieşte anual.

 

Citiți și:

Viitor depozit logistic pentru un mare grup farmaceutic

Proiectul de construire a sase blocuri va demara curand

O mare retea de supermarketuri se va mari cu inca o unitate

Un spital municipal va fi reabilitat cu peste 23 mil lei

Construirea unui nou ansamblu rezidential a inceput de trei zile

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »