Oferte locuri de munca top

Noi reguli pentru expertizare tehnica a cladirilor intra in vigoare

Reglementarea tehnică Indrumător privind cazurile particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate”, indicativ C 254-2017 intră în vigoare odată cu semnarea ordinului de aprobare de către ministrul Dezvoltării pe data de 6 iunie și publicare lui în Monitorul Oficial. (Găsiți la finalul știrii linkul pentru descărcarea Ordinului 3201/2017).

Îndrumătorul se adresează specialiștilor cu activitate în domeniul construcțiilor atestați în condițiile legii, proiectanților, organismelor de verificare și control în domeniul construcțiilor.

Ba mai mult, îndrumătorul se adresează și investitorilor, beneficiarilor, proprietarilor, administratorilor și utilizatorilor de clădiri, în condițiile în care investitorii au obligația expertizării clădirilor de către experți tehnici atunci când sunt necesare lucrări de intervenții, iar proprietarii de clădirii au obligația de a se asigura de realizarea lucrărilor de intervenții, așa cum este impus de prevederile legale.

Prevederile noului Indrumător se aplică la expertizarea tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate” pentru care se încheie contracte de expertiză tehnică după data intrării în vigoare a noului ordin.

Totuși, noile prevederi nu se aplică în cazul clădirilor ce urmează să fie incluse pentru finanțare din fondurile structuale și de coeziune ale Uniunii Europene la care se aplică regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri. De asemenea, nu se aplică clădirilor incluse sau care urmează să fie incluse în Programul național de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Noul Ordin al Ministrului Dezvoltării stabilește că alegerea strategiei, soluției și tehnicii de intervenție se face fără a afecta îndeplinirea cerințelor minime privind securitatea la incendiu, respectiv siguranța și accesibilitatea în exploatare a clădirilor, astfel cum sunt acestea definite în reglementările tehnice în vigoare.

Îndrumătorul prezintă cazurile specifice, condițiile de aplicare, aspectele tehnice și etapele specifice de investigare și evaluare, precum și conținutul-cadrul al expertizei tehnice pentru îndeplinirea cerinței fundamentale menționate pentru fiecare dintre următoarele cazuri particulare:
1. realizarea de clădiri noi în zona adiacentă clădirilor existente;
2. stabilirea locală a capacității unui element structural;
3. reconfigurarea pereților nestructurali în clădirile existente;
4. reabilitarea termică a clădirilor;
5. evaluarea clădirilor supuse unor riscuri majore altele decât riscul seismic;
6. demolarea clădirilor.

„Evaluarea performanței probabile a clădirilor în cazurile particulare 1 – 6 reclamă competență înaltă și experiență deosebită întrucât activitatea de expertizare tehnică se realizează printr-o analiză cuprinzătoare și judecată inginerească a tuturor condițiilor care descriu starea tehnică a clădirii, precum și a corelației între efectele acestora (…)”, arată inițiatorii.

Spre exemplu, în cazul edificării unei clădiri noi în zona adiacentă clădirilor existente, expertiza tehnică evaluează condițiile în care aceasta poate fi amplasată în vecinătatea sau la limita de proprietate a unor construcții supraterane sau subterane.

„Situarea în zona adiacentă a clădirilor existente are în vedere amplasarea clădirii noi la o distanță mai mică decât diferența între cota de fundare a acesteia și cea a clădirii sau clădirilor existente, sau amplasarea acesteia, după caz, la o distanță mai mică decât zona de influență a excavației, stabilită prin studiul geotehnic sau expertiza geotehnică”, arată Îndrumătorul.

Expertiza tehnică pentru realizarea de clădiri noi în zona adiacentă clădirilor existente privește și următoarele cazuri:
* edificarea clădirii noi în vecinătatea fondului construit existent situat pe aceeași proprietate sau dincolo de limita de proprietate, în zona adiacentă clădirilor existente;
* alipirea la calcan a clădirii noi în raport cu clădirile existente din zona adiacentă;
* măsura în care extinderea sau supraînălțarea clădirii are influențe asupra comportării clădirilor existente situate în zona adiacentă acesteia. În acest caz, este necesară și efectuarea, cu respectarea prevederilor codului P 100-3/2008, a expertizării tehnice a clădirii la care se realizează lucrările respective de intervenție (extindere sau supraînălțare).

În acest sens, conținutul-cadru și etapele care trebuie parcurse în procesul de documentare, constatare, investigare, precum și evaluare calitativă trebuie parcurse mai multe etape, printre care identificarea clădirii noi (adresă, documentație cadastrală, certificat de urbanism, funcțiune etc.), definirea temei și scopul expertizei tehnice, identificarea amplasamentului prin acțiunile relevante privind comportarea clădirii șamd.
Descarcă aici Îndrumător expertiză tehnică rezistență mecanică

(Linkul este valabil pana pe 22 iunie 2017, dupa aceasta data trebuie sa contactati redactia  ARENA Constructiilor pentru a intra in posesia materialului)

 

Știri pe același subiect

31.01.2017 https://www.arenaconstruct.ro/indrumatorul-pentru-expertiza-tehnica-cladirilor-pentru-rezistenta-mecanica-si-stabilitate-dezbatere/

 

 

Revista Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia iunie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus
Translate »