BERGERAT

Noile conditii de finantare pentru electrificarea localitatilor

Operatorii de distribuție concesionari vor asigura dezvoltarea și finanțarea rețelei de distribuție pentru electrificarea localităților sau pentru extinderea rețelelor de distribuție, conform unei noi metodologii intrate în vigoare la finalul săptămânii trecute.

Această investiție poate să fie cofinanțată de către autoritățile publice și/sau utilizatorii persoane fizice și juridice care au solicitat racordarea în cazul în care investiția nu este justificată economic pentru operatorul de distribuție.

Este de menționat faptul că rețeaua electrică de distribuție nu cuprinde instalațiile de racordare individuale pentru niciun loc de consum.

După punerea în funcțiune a rețelei electrice de distribuție, racordarea instalațiilor utilizatorilor la respectiva rețea se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

Utilizatorii, care au solicitat racordarea la rețea în zona pentru care autoritatea publică va dezvolta rețeaua electrică de distribuție și au prezentat acordul de principiu, sunt obligați să asigure cofinanțarea lucrărilor într-o cotă totală de cel puțin 20% din valoarea care revine în comun autorității publice și utilizatorilor.

Contribuția fiecărui utilizator la finanțare se stabilește de operatorul de distribuție în funcție de categoria de consumator, proporțional cu puterea maximă simultan absorbită de către acesta.

Pentru evaluarea condițiilor de finanțare a lucrărilor de electrificare a localităților sau de extindere a rețelei electrice de distribuție se parcurg următoarele etape:

  1. a)depunerea de către autoritatea publică a cererii și a documentației aferente acesteia;
  2. b)întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuție concesionar și evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice;
  3. c)transmiterea răspunsului către autoritatea publică privind rezultatele studiului de fezabilitate cuprinzând, dacă este cazul, oferta de coparticipare la finanțare, cu cota rezultată din calculul de eficiență ce revine autorității publice și/sau utilizatorilor pentru finanțarea investiției solicitate.

În cazul localităților neelectrificate izolate, autoritatea publică poate lua în calcul realizarea unor sisteme electroenergetice izolate, prin adoptarea variantei alternative de alimentare cu energie electrică stabilită prin studiul de fezabilitate.

 

Descărcați aici Metodologia

 

 

 

 

 

Citiți și:

O mare retea de retail se va extinde cu inca o unitate

Lucrari majore in defileul unui rau important

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »