Erdbewegung-Osteuropa

Noile norme pentru autorizarea constructiilor

Pentru ca modificările legate de autorizarea executării lucrărilor de construcții să poată fi aplicate, vor fi actualizate Normele metodologice de aplicare a acestora.

Schimbarea normelor cuprinde ultimele 16 modificări efectuate din anul 2016 până în prezent asupra Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării.

În acest sens, un proiect de ordin ministerial, lansat în dezbatere publică are în vedere pe lângă modificarea normelor și schimbarea formularelor (document atașat la finalul articolului).

Lucrările ce nu au nevoie de autorizație de construire

Vor putea fi executate fără autorizație de construire următoarele lucrări de instalații care nu modifică structura de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

* reparații la instalațiile interioare ale clădirilor, inclusiv intervențiile constând în înlocuirea și/sau reamplasarea consumatorilor, cu condiția să nu se afecteze structura de rezistență a construcțiilor;

* montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumatorilor de utilități;

* montarea/instalarea – sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR cu obligația ca prin soluția tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condițiile prevăzute de normativele de specialitate.

Instalarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați, verificate/expertizate în condițiile legii, care trebuie avizate de societatea furnizoare.

În cazul lucrărilor de desființare totală a construcțiilor, documentația pentru autorizare nu va cuprinde următoarele documente: raportul de audit energetic, certificatul de performanţă energetică a clădirii și studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei.

Structură de specialitate pentru emiterea autorizațiilor

Autoritățile administrației publice competente vor lua măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean/ Primarului/ Primarului general al municipiului Bucureşti și funcționarea potrivit prevederilor legale aplicabile, a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții, condusă de arhitectul-şef și având în componență personal cu pregătire în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor.

Gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizațiilor de construire/desființare se realizează prin:

* verificarea operativă a documentelor depuse, prevăzute

* analiza documentaţiei depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea verificării îndeplinirii prin documentaţia tehnică – D.T. a tuturor cerinţelor şi condiţiilor prevăzute de lege, inclusiv dar fără a se limita la cerințele urbanistice precizate prin certificatul de urbanism, precum procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), regimul de înălţime maxim (Rh max), retragerile faţă de limitele terenului, asigurarea numărului minim de locuri de parcare, asigurarea suprafețelor minime de spații verzi, a condiţiilor cuprinse în avizele și acordurile, precum și în punctul de vedere sau, după caz, actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, obţinute de solicitant.

Descărcați aici Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

 

 

 

 

 

Citiți și:

A fost autorizata construirea unei cladiri de lux in Capitala

Peste 18 mil euro, pentru o baza de tratament balnear

Ce conditii sunt pentru rezervarea unei locuinte dintr-un proiect din Capitala

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »