Erdbewegung-Osteuropa

Noutati pentru investitiile in statiunile balneare

Au fost modificate termenele pentru investițiile finanțate prin schema de ajutor de minimis aferentă programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare. Schimbările, publicate în Monitorul Oficial, au intrat în vigoare.

Astfel, beneficiarul schemei de ajutor este obligat să efectueze cheltuielile în termen de maximum 24 de luni de la data primirii acordului de finanțare, în loc de 12 luni, așa cum era prevăzut înainte.

De asemenea, acesta este obligat să depună documentația aferentă cererii de plată la sediul CNSP în termen de maximum 27 de luni de la data primirii acordului de finanțare, și nu 15 luni, așa cum era prevăzut.

Printr-o comisie de lucru constituită în acest scop, Consiliul de Programare Economică (CPE) va verifica documentele depuse din punctul de vedere al veridicităţii conformităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de investiţii, completarea tuturor câmpurilor cererii de finanţare, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor ce se subscriu codului CAEN pentru care se solicită finanţare.

CPE va verifica prin comisia proprie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în cursul căruia a fost depusă cererea de finanţare, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »