Oferte locuri de munca top

O noua modificare a aplicarii legii constructiilor intra in vigoare

A intrat în vigoare, prin publicarea sa în Monitorul Oficial, un ordin al Ministerului Culturii prin care  este reglementată comunicarea notificării prealabile și emiterii acordului scris pentru construcțiile monument istoric și construcțiile cu valoare arhitecturală sau istorică.

Este vorba despre construcțiile asupra cărora se execută lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate.

În cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii.

De asemenea, este necesar și acordul scris al acestui serviciu public deconcentrat, care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

Acordul scris se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

Dacă proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului intenționează să execute lucrările menționate mai sus, aceștia au obligația depunerii unei notificări prealabile împreună cu documentația aferentă enumerată în cadrul acestei anexe, concomitent la direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, precum și la primăria în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției.

Notificarea prealabilă și documentația aferentă se pot depune și în format electronic la adresele și în condițiile comunicate de către serviciile publice deconcentrate.

În funcție de regimul juridic de protecție a imobilului, precum și de natura și de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita completarea documentației cu documente elaborate de către specialiști sau experți atestați de Ministerul Culturii, cu stabilirea unui termen scurt de completare, cu respectarea termenului general de 30 de zile.

În funcție de regimul juridic de protecție a imobilului, precum și de natura și de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita punctul de vedere al comisiilor de specialitate/secțiunilor acestora în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, după caz, cu privire la emiterea acordului scris.

În cazul în care pentru clarificarea unor elemente din documentația aferentă notificării prealabile serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii consideră necesară constatarea pe teren a situației faptice, va solicita beneficiarului permiterea accesului în imobilul care face obiectul notificării prealabile, cu respectarea termenului general de 30 de zile.

 

Descărcați aici Modificările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 

 

 

 

 

Citiți și:

Parc de agrement, in pregatire langa Capitala

Locuinte de lux, in autorizare

Proiecte pentru construirea de centrale electrice fotovoltaice in provincie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »