Oferte locuri de munca top

O noua modificare propusa pentru racordarea la retelele electrice

O nouă modificare a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public a fost propusă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Proiectul de act normativ se referă la situația posibilă de reducere a puterii evacuate de un loc de producere în urma separării instalațiilor de utilizare existente (împărțirea generatoarelor existente între doi sau mai mulți utilizatori) fără depășirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil emis pentru acel loc de producere.

Astfel, va fi inclusă această situații în categoria celor pentru care utilizatorul are obligația de a solicita actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, respectiv cea prevăzută la art. 5 alin. 2 lit. b) privind „modificarea unor elemente de natură tehnică sau administrativă ale locului de consum și/sau de producere față de situația existentă la data emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv a certificatului de racordare, fără depășirea puterii aprobate„, respectiv în categoria celor prevăzute la art. 6 alin. (2) care detaliază situațiile care sunt considerate modificări ale „unor elemente de natură tehnică în instalația de utilizare, fără depășirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum și/sau de producere„.

Vă amintim faptul că la începutul acestei săptămâni au intrat în vigoare mai multe schimbări în cadrul aceluiași regulament.

Astfel, pentru un loc de consum si/ sau de producere nou, documentația anexată cererii de racordare cuprinde, în funcție de categoria de utilizator, printre alte documente, planul de situație la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum și/sau de producere, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum și/sau de producere

Pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține actul de proprietate sau orice alt înscris care să ateste dreptul la folosință a terenului, incinsei sau clădirii pentru care se solicită racordarea, acesta trebuie să prezinte următoarele documente:

* o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar și

* o declarație pe proprie răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că: posedă imobilul ca un adevărat proprietar și că nu a înstrăinat sau grevat imobilul.

———–

Modificarea propusă:

Art.I. – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 6, alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) reducerea puterii absorbite/evacuate la un loc de consum și/sau de producere în urma separării instalaţiilor unui alt consumator/producător de energie electrică racordat iniţial la instalaţia sa”.

Art.II. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

 

 

Citiți și:

Viitoare spatii de depozitare, cu aproape 5 mii mp sc

Peste 7 mii mp, in pregatire pentru functiuni turistice

O persoana fizica, in instanta cu un dezvoltator imobiliar

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2020

Sus
Translate »