Oferte locuri de munca top

Obligatii noi privind contorizarea in cladiri

Pentru contorizarea încălzirii, răcirii și a apei calde menajere. au fost propuse noi modificări normative.

Schimbările au în vedere metode de calcul și monitorizare a cantităților obligatorii de economii de energie care trebuie aplicate pentru atingerea obiectivului național de eficiență energetică. Noul proiect de lege transpune astfel legislația europeană în cadrul legislației române.

Conform acestuia, contorizarea îi va viza pe consumatorii finali de gaze naturale, de încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră.

De asemenea, contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după 25 octombrie 2020 vor trebui să fie dispozitive care pot fi citite de la distanță. Până la 1 ianuarie 2027 se vor moderniza contoarele astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se vor înlocui cu dispozitive care pot fi citite de la distanță. Excepție vor face cazurile în care autoritățile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil.

Contorizarea încălzirii, a răcirii și a apei calde menajere

În cazul în care încălzirea, răcirea sau apa caldă menajeră pentru o clădire sunt furnizate de o sursă centrală care deservește mai multe clădiri, un sistem de încălzire centralizată sau de un sistem de răcire centralizată, se instalează un contor la schimbătorul de căldură sau la punctul de livrare.

Subcontorizarea și repartizarea costurilor pentru încălzire, pentru răcire și pentru apa caldă menajeră

În imobilele de tip condominiu și în clădirile mixte, dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată, se vor instala contoare individuale pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii. Aceasta în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și rentabil, în sensul că este proporțional în raport cu posibilele economii de energie.

În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă, vor fi utilizate repartitoare individuale de costuri pentru energia termică, pentru a măsura consumul de energie termică la fiecare corp de încălzire, cu excepția cazului în care autoritățile competente demonstrează că instalarea unor astfel de repartitoare de costuri nu ar fi rentabilă. În aceste cazuri, pot fi avute în vedere metode alternative rentabile pentru măsurarea consumului de energie termică.

În imobilele noi de tip condominiu și în părțile rezidențiale ale clădirilor mixte noi, care sunt dotate cu o sursă centrală de încălzire pentru apa caldă menajeră sau sunt aprovizionate de la rețele de termoficare, sunt prevăzute contoare individuale pentru apa caldă menajeră.

În cazul în care imobilele de tip condominiu sau clădirile mixte sunt alimentate de la rețele de termoficare sau de răcire centralizată sau în cazul în care prevalează sistemele comune proprii de încălzire sau de răcire pentru astfel de clădiri, autoritățile competente vor adopta norme şi reglementări transparente, disponibile publicului privind repartizarea costurilor pentru consumul de încălzire, de răcire și de apă caldă menajeră în aceste clădiri. După caz, astfel de norme includ orientări privind modalitatea de repartizare a costurilor pentru energie utilizată după cum urmează:

* apă caldă menajeră;

* energie termică distribuită de instalația clădirii și în scopul încălzirii spațiilor comune, în cazul în care casa scărilor și coridoarele sunt echipate cu corpuri de încălzire;

* în scopul încălzirii sau răcirii apartamentelor.

Totodată, autoritățile publice locale vor avea obligația de a realiza investarul clădirilor deținute și ocupate. Se va impune obligația de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de aceastea.

 

Descărcați aici Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 510 mil euro, pentru retele de apa si canalizare

Lucrari de carotare si taiere a betonului, mai scumpe anul acesta

Cladiri cu 10 niveluri, intr-un viitor ansamblu mixt din provincie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

 

Sus
Translate »