Oferte locuri de munca top

Obligatii noi privind gestionarea deseurilor din constructii

Principiul “poluatorul plăteşte” urmează să fie aplicat și în construcții. Regulile privind gestionarea deșeurilor din lucrările de construcții au fost incluse într-un proiect de lege, ce a intrat în dezbatere publică.

Astfel, titularul lucrărilor va trebui să depună, înainte de eliberarea autorizației de construire/desființare, un plan de gestionare a deşeurilor din construcţii la autoritatea eminentă a autorizației respective.

Măsura introduce astfel și obligații noi pentru proprietarii de terenuri construibile. Aceasta pentru că, în prezent, din cauza procedurilor extrem de lungi și anevoioase pentru obținerea autorizațiilor, mulți dezvoltatori imobiliari cumpără terenuri numai dacă pentru acestea a fost obținută autorizația de construire.

O altă măsură este legată de faptul că titularul activității va trebui să respecte ierarhia deşeurilor: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din lucrările de construcţii. Este prevăzută colectarea separată la locul de generare a deşeurilor rezultate din lucrări de construcții, minimizarea şi reutilizarea deşeurilor rezultate din deşeurile din lucrări de construcții, precum și tratarea deşeurilor contaminate în vederea recuperării sau eliminării corespunzătoare.

Beneficiarul/dezvoltatorul este responsabil de respectarea planului de gestionare a deşeurilor din construcţii pe durata desfășurării lucrărilor. De asemenea, este responsabil pentru încadrarea testelor şi buletinelor de analiză certificate de laboratorul naţional de referintă și ținerea evidenței acestora.

Garanție obligatorie de 0,50 % din valoarea totală a lucrării declarată în autorizația de construire

Titularul lucrărilor, pentru care este necesară eliberarea unei autorizații de construire / desființare, va fi obligat să depună o garanție financiară ce se constituie pentru acoperirea cheltuielilor cu eliminarea deșeurilor din lucrări de construcții.

Autoritatea care emite autorizația stabilește cuantumul garanției financiare prin estimarea cantităților de materiale folosite, a cantităților de deşeuri ce pot fi generate conform Documentației Tehnice (DT) din autorizația de construire/desființare, detaliate în planul de gestionare a deşeurilor și conține estimarea costurilor de reutilizare, reciclare, valorificare, eliminare a deșeurilor rezultate. Dar, cuantumul nu poate fi mai puțin de 0,50 % din valoarea totală a lucrării declarată în autorizația de construire.

În cazul în care titularul activității de construcții nu a îndeplinit în totalitate planul de gestionare a deșeurilor, pentru cantitățile de deşeuri pentru care nu există documente justificative privind reciclarea/valorificarea, din garanția instituită se reține o sumă proporțională în vederea acoperirii costurilor de recuperare a acestora, reciclare/valorificare/eliminare.

Parte din cuantumul garanției financiare se face venit la bugetul local al autorității competente emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare și se folosește exclusiv de către aceasta pentru gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii de pe întreg teritoriul administrativ.

Descărcați aici Proiectul de Lege privind gestionarea deşeurilor

 

 

 

 

Citiți și:

De la case pentru sine si prieteni, un dezvoltator a ajuns la un intreg ansamblu

Sase blocuri vor fi construite langa Bucuresti

Ansamblu rezidential, dezvoltat de chinezi, aproape de Capitala

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »