Oferte locuri de munca top

Ordonanta de urgenta pentru aprobarea programului de finantare „Electric Up”

Vlad Dumitru, associate ONV LAW

La data de 8 septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 159/2020 prin care a fost aprobat programul „Electric Up”, ce are în vedere finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

Autoritatea competentă responsabilă cu finanțarea proiectelor de investiții este Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri care este, potrivit actului normativ, și structura organizatorică pentru implementarea proiectelor de investiții prin Direcția Eficiență Energetică.

Prin programul de finanțare, întreprinderile mici și mijlocii – în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii – precum și operatorii din domeniul HORECA – conform clasificării CAEN – pot beneficia de finanțare nerambursabilă în suma maximă de 100.000 Euro, reprezentând suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Finanțarea se va acorda prin mecanismul decontării cheltuielilor eligibile, în baza cererilor de plată ale beneficiarilor. De asemenea, solicitanții pot beneficia de un avans în cuantum de 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, condiționat de prezentarea unui instrument de garantare emis în condițiile legii.

Programul va fi implementat în baza unui ghid de finanțare care, potrivit art. 5 din OUG, va fi aprobat prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data de 08.09.2020. Ghidul de finanțare va cuprinde detalii cu privire la:

  • obiectul, scopul și obiectivul programului;
  • procedura de depunere a solicitărilor și criteriile de validare a dosarelor aplicaților;
  • condițiile și termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare și decontare a proiectului propus;
  • implementarea și monitorizarea proiectului aprobat;
  • anexa nr. 1 privind indicatorul de performanță, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici și cuantumul finanțării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic național și cel puțin a unei stații de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.

Programul Electric Up face parte de planul național de investiții și relansare economică și are în vedere atenuarea repercusiunilor negative asupra economiei și asupra categoriilor întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA ca urmare a restricțiilor aplicate în contextul pandemiei internaționale de COVID-19, dar și atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Sus
Translate »