Erdbewegung-Osteuropa

OUG pentru modificarea programului Prima Casa

După ce Liviu Dragnea a anunțat la TV modificarea programului Prima Casă, iată că Ministerul Finanțelor a făcut public proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru schimbarea acestui program. Noua denumire va fi „O familie, o casă”.

Pentru achiziția de locuințe noi sau utilizate de cel mult 5 de la data finalizării construcției, persoanele fizice vor beneficia de credite garantate de stat sau prime de la stat.

Credite garantate de stat pentru achiziția de locuințe

Locuințele eligibile pentru finanțarea prin Program sunt locuințele cu suprafața utilă de minim 50 mp și maxim 100 mp, alcătuite din cel puțin două camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile, aferente acestora, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Beneficiarii Programului sunt persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– O persoană sau o familie, formată din cel puțin doi membri adulți sau din minim un adult și un copil, nu poate deține decât un credit finanțat prin Program sau Programul „Prima casa”;

– Veniturile nete ale persoanei sau familiei la data solicitării creditului garantat nu pot depăsi valoarea de 8.000 lei pe persoană, 10.000 lei pentru o familie cu doi membri  sau o familie formată dintr-un adult și un copil, 11.000 lei pentru o familie cu trei membri  sau o familie formată dintr-un adult și doi copii, și 12.000 lei pe familie formată din doi adulți și minim doi copii. Sunt luati în considerare și copii aflați în plasament definitiv în cadrul familiilor sau unui asistent maternal;

– Vârsta beneficiarilor Programului este de maxim 55 ani.

Beneficiarii pot accesa Programul în una din următoarele situații:

– La achiziția unei locuințe noi sau a unei locuințe utilizate;

– La achizitia unei locuințe cu o suprafata  mai mare decat cea detinuta la momentul solicitarii dar nu mai mare de 100 mp utili, cu condiția renunțării la vechea locuință până la data obținerii finanțării cu garanția statului;

– La achiziția unei locuințe cu o suprafață de minim 50 mp utili și maxim 100 mp utili cu o valoarea mai mare de 570.000 lei, cu condiția ca beneficiarul să achite din resurse proprii diferența dintre valoarea creditului și suma de 570.000 lei;

– Pe durata contractului de credit obținut în cadrul Programului să nu dețină din locuințe în mediul urban, individual sau împreuna cu familia peste 50% dintr-un contract pentru aceste locuințe. În cazul în care survine o modificare în acest sens după intrarea în  Program, în termen de 12 luni de la apariția acestei situații trebuie să decidă asupra deținerii locuinței  din Program sau altei locuințe și să notifice aceasta decizie Finanțatorului  și FNGCIMM.

Programul va putea fi accesat în următoarele condiții financiare:

– Durata creditului garantat este de maxim 20 ani;

– Costul creditului este de 5,5% pe an, pe toată durata creditului garantat de stat.

În costul creditului nu se includ costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat de MFP către FNGCIMM, după caz. Nu se acceptă nici un comision sau alt cost perceput cu excepția celor prevăzute de prezentul act normativ.

Pentru creditele acordate pe o perioadă care depășește 10 ani, inclusiv perioada de grație, băncile pot solicita reevaluarea costului creditului doar în cazul în care Indicele de referință a creditelor de consum – IRCC- pentru trimestrul în care se atinge maturitatea de 10 ani la care se adaugă marja de două puncte procentuale depășește valoarea de 6,5 puncte procentuale. În aceste condiții, băncile pot majora costul creditului prin majorarea marjei cu diferența dintre valoarea IRCC aplicabil creditelor de consum pentru trimestrul în care se atinge maturitatea de 10 ani a creditului la care se adaugă două puncte procentuale și valoarea de 5.5 puncte procentuale. Majorarea marjei nu poate conduce la un cost ce va depăși 7,5 puncte procentuale și este valabilă pe toată durata rămasă de rambursat a creditului.

– În cazul locuințelor cu valoare mai mică sau egală cu 570.000 lei, avansul minim este cuprins între 5% – 10% din valoarea creditului garantat de stat, cu posibilitatea beneficiarului de a opta pentru un avans mai mare de 10%,  acesta reprezentand diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată.

Pentru locuințele care depașesc valoarea de 570.000 lei avansul minim este cuprins între 28.500 lei – 57.000 lei;

– Garanția se acordă în numele si contul statului în proportie de 80% din valoarea creditului/finanțării, cu excepția dobânzilor, comisioanelor și spezelor bancare;

La cererea beneficiarului, finanțatorii acordă prin contractul de credit o perioada de grație la rambursarea capitalului de maxim 3 ani,  fără a depăși cumulat perioada de creditare de maxim 20 de ani.

În cadrul Programului se acordă urmatoarele subvenții:

– reducerea cu 2,6 puncte procentul a ratei dobânzii creditului garantat pe toata durata Programului pentru beneficiarii eligibili care au venituri nete lunare pentru anul 2019 mai mici de 6.000 lei individual, de 7.000 lei pentru o familie formată din doi adulți sau un beneficiar care este asistent maternal pentru un copil, de 8.000 lei  pentru o familie cu un copil și de 9.000 lei pentru o familie cu doi sau mai multi copii.

Începând cu anul 2020 veniturile valabile pentru acordarea subvenției se actualizează anual cu rata medie a inflației pentru anul anterior și se publică pe pagina de internet a CNSP. Mecanismul de subvenționare a dobânzii se va realiza prin intermediul declarației fiscale lunare a angajatorului beneficiarului și este valabil pe perioada în care beneficiarul se încadrează în veniturile menționate anterior.

– reducerea cu 1 punct procentul a ratei dobânzii creditului garantat pentru beneficiarii eligibili care au un copil sau sunt asistenți maternali pentru un copil, și cu 2 puncte procentuale pentru cei care au doi sau mai mulți copii sau sunt asistenți maternali pentru doi sau mai mulți copii, cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învațămant de lungă durată, după caz.

– reducerea cu 1 punct procentul a ratei dobânzii creditului garantat pentru beneficiarii eligibili care sunt încadrați într-un grad de handicap sau au în familie persoane încadrate cu un grad de handicap grav.

Reducerea cumulată pentru un contract de credit nu poate depăși 4,6 puncte procentuale.

Facilități în cadrul programului

Beneficiarii eligibili ai Programului pot beneficia de următoarele facilitati:

– predarea către un alt beneficiar al contractului de credit cu încadrarea în vechile condiții în cazul contractelor din Programul Prima Casă;

– locuințele din cadrul Programului pot fi predate către alt beneficiar cu respectarea condițiilor Programului;

– pentru contractele de credit garantate de stat în cadrul Programului se poate efectua rambursare anticipată parțială sau integrală, precum și refinanțare prin alte instrumente de finanțare cu excepția celor prevăzute de programele guvenamentale, dacă prin acestea nu se prevede altfel.

Prime de la stat pentru achiziția unei locuințe noi

În cadrul Programului statul acordă o cumpărătorilor, persoane fizice care achiziționează o locuință de la un dezvoltator, o primă pe care o utilizează pentru plata valorii locuinței reprezentand 700 lei din valoarea unui metru pătrat construit pentru locuințele noi cu suprafețe între 50 mp și 100 mp.

În situația în care cumpărătorul nu achită obligațiile către vânzător sau renunță la locuința înaintea termenului de expirare a contractului de credit prețul de revânzare a locuinței de către vânzător va avea în vedere și subvenția acordată care revine următorului cumpărător, calculată ca pro rata pentru perioada de rambursare rămasă.

Persoanele fizice sau juridice autorizate să participe la program sunt persoanele care au dreptul să comercializeze locuințe noi.

Comercianții oferă beneficiarilor locuințe noi pentru care asigură finanțarea în rate egale pentru o perioadă de minim 10 ani și maxim 20 de ani din surse proprii fără perceperea de dobânzi sau alte costuri față de valoarea de vânzare a locuinței cu plata integrală. Utilizează valoarea subvenției primite de la beneficiar pentru plata creditelor aferente construcției imobilului în care se află locuința vândută.

 

 

 

Citiți și:

Doi mari constructori lupta pentru un contract pe Valea Prahovei 

Servicii mai scumpe pentru demolarea caselor

Noua sansa pentru oportunitatea unei investitii imobiliare de 300 mil euro

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

 

Sus
Translate »