Oferte locuri de munca top

Pana cand pot fi depuse cererile de finantare pentru realizarea documentatiilor din fonduri europene

Urmează să fie lansat apelul de proiecte ce va permite pregătirea documentațiilor tehnico – economice pentru proiectele de infrastructură din domeniul specializare inteligentă. Un prim pas a fost deja făcut de către ADR Nord-Vest, care a lansat în consultare publică Ghidul specific pentru accesare fondurilor POAT 2014-2020. Forma ghidului este valabilă pentru toate ADR-urile din țară (document atașat la finalul articolului).

Apelul aferent acestui ghid urmează să fie deschis în maximum două zile lucrătoare de la aprobarea ghidului. Cererile de finanțare pot fi depuse spre finanțare din POAT începând cu data deschiderii apelului doar în condițiile aprobării includerii fișelor în Planul de proiecte 2020 și până la 31 octombrie 2020.

Solicitanții proiectelor depuse în cadrul acestui apel sunt reprezentați de Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din regiunile mai puțin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), cu excepţia ADR Bucureşti Ilfov.

Astfel, cu o alocare de 10.319.095 lei pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domeniul Specializare Inteligentă:

* studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;

* proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

* proiectul tehnic de execuție.

Se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic;  studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Categoriile de beneficiari eligibili, conform OUG 88/2020,  sunt:

* unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;

* parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;

* universități,

* institute de cercetare,

* ONG-uri,

* alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare,

* microîntreprinderile

* întreprinderile mici, mijlocii și mari.

Alocarea bugetară la nivel regional aferentă acestui apel este de 37.906.107 lei, împărțiți astfel :

– Nord-Est – 6.373.684 lei

– Sud-Est – 4.079.158 lei

– Sud Muntenia – 4.079.158 lei

– Sud-Vest Oltenia – 4.092.998 lei

– Vest – 4.236.431 lei

– Nord-Vest – 10.319.095 lei

– Centru – 4.725.583 lei.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului finanțat din POAT pentru fiecare regiune nu poate depăși valoarea alocată pe regiune pentru acest apel.

În ceea ce privește bugetul maxim pentru elaborarea documentației aferente unui proiect de infrastructură pentru specializare inteligentă, acesta este de maxim 5% din valoarea estimată a investiției. În elaborarea bugetului proiectului, ADR-urile trebuie să analizeze costurile propuse de fiecare entitate eligibilă, documentațiile efective care trebuie elaborate și costurile similare pentru pregătirea de documentații rambursate din POR 2014-2020, astfel încât să se asigure rezonabilitatea costurilor.

Valoarea finanțării nerambursabile acordată ADR-urilor, care au rolul de administratori de schemă, este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

 

Descărcați aici Ghidul solicitantului

 

 

 

 

 

Citiți și:

Trei noi hoteluri sunt in curs de pregatire in provincie

Peste 18 mil dolari pentru extinderea unui terminal

A doua faza a unui ansamblu rezidential din Capitala, in autorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »