Oferte locuri de munca top

Pana cand trebuie transmise agrementele tehnice in constructii

Din luna martie, Consiliul tehnic permanent pentru construcții, care funcționează pe lângă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, va avea un nou regulament, conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial.

Odată cu acesta, a fost stabilit că până pe data de 26 iunie 2021, organismele care elaborează agremente tehnice în construcții au obligația să transmită la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației următoarele:

* lista cuprinzând denumirile, numerele și titlurile agrementelor tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate;

* lista cuprinzând denumirile, numerele și titlurile agrementelor tehnice în construcții aflate în curs de elaborare și numerele solicitărilor de elaborare ale acestora;

* solicitările pentru abilitare și evidența la zi a certificatelor de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, inclusiv a anexelor cu mențiuni.

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții

Conform Regulamentului, CTPC realizează activități de specialitate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2017, precum și conform prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic în construcții.

De asemenea, Consiliul asigură activitatea privind agrementul tehnic în construcții care se desfășoară în cadrul comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții, avizarea extinderii sau modificării agrementelor tehnice în construcții, a prelungirii avizelor tehnice pentru agrementele tehnice aflate în perioada de valabilitate, comisii tehnice de specialitate pentru abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții.

Membrii comisiilor tehnice de specialitate sunt specialiști nominalizați de către instituții publice, universități tehnice de profil și organizații profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate științifică, academică, de cercetare-proiectare și altele asemenea, recunoscută.

C.T.P.C. se întrunește în ședințe organizate, de regulă la sediul M.D.L.P.A., semestrial, precum și ori de câte ori este necesar.

Membrii se convoacă, prin poșta electronică, de direcția de specialitate, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei la care are loc ședința; odată cu convocarea se comunică și ordinea de zi a ședinței și, după caz, documentele-suport.

Hotărârile se adoptă, de regulă, prin consens; în cazul în care nu se ajunge la consens, hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de membrii C.T.P.C., în care trebuie să se regăsească voturile reprezentanților M.D.L.P.A. și ale Inspectoratului de Stat în Construcții.

Descărcați aici Regulamentul de Organizare

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »