Oferte locuri de munca top

Parteneriatul Public Privat, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului

Parteneriatul Public Privat va putea intra în vigoare după adoptarea de către Guvern a unei ordonanţe de urgenţă, aflată în proiect. Legea PPP a fost adoptată la finalul anului 2016, dar nu a putut fi aplicată din cauza că nu au fost adoptate normele metodologice de aplicare.

Prin implementarea PPP vor fi stimulate investiţiile private.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a dobândit competențe și în legătură cu pregătirea și atribuirea proiectelor strategice de investiții ale administrației publice centrale care se implementează în parteneriat public – privat.

Cu scopul de a înlătura incertitudinea juridică a fost înlocuit în multe dispoziții termenul de proiect de parteneriat public – privat cu cel de contract de parteneriat public – privat. Cu același scop, s-a precizat în cadrul mai multor dispoziții aspectul că acordarea unor categorii de drepturi partenerului privat sau companiei de proiect în temeiul contractului de parteneriat public – privat nu va implica parcurgerea unei noi proceduri de atribuire.

Completările și modificările vizate  au în vedere:

* reglementarea posibilității de a realiza în parteneriat public – privat și proiecte care presupun exclusiv operarea unui serviciu public;

* clarificarea conceptului de închidere financiară;

* restricționarea participării partenerului public cu fonduri publice în etapa realizării investiției la 25% din valoarea investiției pentru a acorda prioritate atragerii de fonduri private la realizarea investițiilor publice;

* constituirea in termen de un an a unui Fond special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat care se încadrează în categoria proiectelor strategice;

* înlăturarea suprapunerilor de reglementare cu legislația achizițiilor publice și concesiunilor realizate în urma adoptării OUG nr. 104/2017 privind modificarea și completarea legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public – privat.

Formele de parteneriat public-privat sunt:

* parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat şi societatea de proiect al cărei capital social este deţinut integral de partenerul privat;

* parteneriatul public-privat instituţional – parteneriatul public- privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public şi partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public şi partenerul privat o societate nouă, care va acţiona ca societate de proiect şi care, ulterior înregistrării în registrul societăţilor, dobândeşte calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.

Conform documentelor oficiale, partenerul public poate contribui la realizarea proiectului de parteneriat public-privat prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi, în condiţiile specificate în documentaţia de atribuire şi în contractul de parteneriat public-privat:

* constituirea, fără a fi necesară parcurgerea unor proceduri de atribuire distincte de cele prevăzute, a anumitor drepturi în favoarea societăţii de proiect sau partenerului privat, în condiţiile contractului de parteneriat public-privat;

* aporturi în numerar la capitalul social al societăţii de proiect;

* asumarea unor obligaţii de plată faţă de partenerul privat sau societatea de proiect sau a unor obligații de plată aferente realizării investițiilor prevăzute;

* acordarea de garanţii în favoarea finanţatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt instituţii de credit sau instituţii financiare.

Partenerul public poate efectua plăţi din fonduri publice către societatea de proiect ori partenerul privat exclusiv pe parcursul operării şi întreţinerii proiectului realizat în parteneriat public-privat, cu excepţia participării la finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul proiectului.

În vederea constituirii și utilizării fondurilor publice necesare efectuării plăților către societatea de proiect ori partenerul privat aferent derulării proiectelor de parteneriat public- privat aprobate de Guvern, se va înființa în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Fondul special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat. Fondul special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat va fi constituit din venituri publice provenind din resurse financiare fiscale și nefiscale, inclusiv subvenții, prevăzute de legea specială de înființare a  respectivului fond special.

 

Descărcați aici proiectul de OUG privind PPP:

 

 

 

 

Citiți și:

Doua spitale, in pregatire pentru extindere si reabilitare

O scoala si un liceu vor fi reabilitate cu aproape 17 mil lei

Trama stradala de la malul marii va fi modernizata

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 2/ aprilie 2018cop-1-mare

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

ac1-mare

 

Sus
Translate »